logo

Aktualitātes

Rīgas pašvaldības 2018.gada budžeta atlikums – vairāk nekā 92 miljoni eiro

Rīgas  pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2018.gadā bija 924.8 miljoni eiro, pārsniedzot plānotos budžeta ieņēmumus par 1,4 milj. eiro.

Salīdzinot ar 2017.gadu,  pašvaldības budžeta ieņēmumi palielinājās par 18,7 miljoniem eiro (par 2,1%).

Rīgas pašvaldības budžeta izdevumi 2018.gadā  bija  960, milj. eiro, kas ir par 62,9 milj. eiro mazāki nekā plānots.

2018.gadā Rīgas budžeta deficītu izdevās samazināt no budžeta grozījumos paredzētajiem  99,4 milj. eiro līdz 35,2 milj. eiro, kas viedo 3,8% pret ieņēmumiem. Pārējo  Latvijas  pašvaldību budžeta deficīts (kopā)  2018.gadā bija 6,5% pret budžeta ieņēmumiem.

Savukārt, ja galvaspilsētas  budžeta deficītu salīdzina ar valsts budžeta deficītu (pret IKP), valsts budžetam šis rādītājs ir 0,34%, Rīgai – 0,22%.

Rīgas  pašvaldības budžeta naudas līdzekļu atlikums iepriekš tika plānots 32,8 miljonu eiro apjomā, taču 2018.gada beigās tas bija 92  miljoni eiro.