logo

Aktualitātes

Rīgas pašvaldība veiks aptauju par iedzīvotāju pārvietošanās paradumiem

Satiksmes infrastruktūra ir viens no galvenajiem pilsētas dzīvotspēju un konkurētspēju ietekmējošiem elementiem. Tāpēc Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments no 1. marta galvaspilsētā un tās apkārtnē veiks mājsaimniecību aptauju, transportlīdzekļu skaitīšanu un transporta simulācijas modeļa aktualizēšanu. Plānojot un attīstot transporta infrastruktūru, jāņem vērā, ka tā ir cieši saistīta ar pilsētas teritorijas un apbūves īpatnībām. Būtiski ir ievērot plānošanas pēctecību, kā arī integrēt jaunas tehnoloģijas un zināšanas.

Aptauja tiks veikta visā Rīgas teritorijā un Rīgas aglomerācijā un aptaujas process ir sadalīts divos posmos: 1.posms norisināsies no 1. marta līdz 31. maijam, bet 2.posms – no 1. septembra līdz 30. novembrim. Kopumā plānots aptaujāt 5000 mājsaimniecību. Pilsētas attīstības departaments aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem  un sniegt informāciju par saviem ikdienas pārvietošanās paradumiem.

Aptaujas dati tiks apstrādāti un ievadīti transporta simulācijas modelī,lai izstrādātu iedzīvotāju pārvietošanas matricas un noteiktu iedzīvotāju pārvietošanās paradumus. Transporta simulācijas modelēšana ir nepieciešama, lai, pamatojoties uz iegūtajiem datiem, varētu noteikt pilsētas aktuālākās attīstības vajadzības, kā arī secīgi radītu uz aprēķiniem balstītu argumentāciju tālākiem pašvaldības lēmumiem attiecībā uz nepieciešamo transporta infrastruktūras un attīstības projektu īstenošanas prioritāro secību.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments sadarbībā ar Olštinas pilsētas pašvaldību (Polija), Šauļu pilsētas pašvaldību (Lietuva), Vahjo pilsētas pašvaldību (Zviedrija), Tartu pilsētas pašvaldību, Altonas pilsētas pašvaldību (Vācija), Tallinas pilsētas pašvaldību un Harju apgabalu (Igaunija) piedalās Eiropas Savienības Interreg Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas apstiprinātā projektā „Ilgtspējīga mobilitāte pilsētās un ikdienas pārvietošanās Baltijas jūras reģiona pilsētās”.

Līgums par aptaujas veikšanas, iepirkuma procesa rezultātā, ir noslēgts līgums ar AS “Transporta un sakaru institūts”, kas pakalpojumu veiks sadarbība ar Pētījumu centru SKDS.

Projekts SUMBA tiek īstenots ar INTERREG programmas finansiālu atbalstu.

Plašāka informācija par projektu pieejama www.sumba.eu  un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā: www.rdpad.lv .