logo

Aktualitātes

Notiks atkārtota sabiedriskā apspriešana par jauno Rīgas teritorijas plānojumu

Rīgas dome trešdien nolēma nodot atkārtotai sabiedriskajai apspriešanai jauno Rīgas teritorijas plānojumu līdz 2030. gadam. Plānots, ka sabiedriskā apspriešana notiks no 13. marta līdz 10. aprīlim. Savukārt 28. martā plkst.17 Rīgas domē notiks arī publiskās apspriešanas sanāksme.

Pirms gada notika jaunā plānojuma līdz 2030. gadam pirmā apspriešana, kuras laikā Pilsētas attīstības departaments saņēma vairāk nekā 2000 iedzīvotāju priekšlikumus. Kopumā vērā ņemti 593 priekšlikumi. Viedokli par plānojumu izteica arī 51 institūcija.

Patlaban spēkā ir Rīgas teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam un tad darbosies līdz brīdim, kad tiks apstiprināts jaunais plānojums. Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam izstrādes process tika sākts 2012.gadā.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments aicina visus interesentus aktīvi iesaistīties sabiedriskās apspriešanas norisē – iepazīties ar RTP2030 pilnveidoto redakciju, konsultēties ar departamenta speciālistiem un sniegt savus priekšlikumus un komentārus par risinājumiem.

RTP2030 pilnveidotās redakcijas dokumenti publiskās apspriešanas laikā būs pieejami:

Rakstiski priekšlikumus par RTP2030 redakciju līdz 10. aprīlim varēs iesniegt:

  • interneta portālā geolatvija.lv,
  • sūtot pa pastu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 (pasta zīmogs 10.04.2019.),
  • klātienē jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā.

Departaments atgādina, ka RTP2030 neparedz izmaiņas teritorijas izmantošanai un apbūvei Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā, kur spēkā saglabājas „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.”

RTP2030 izstrādā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments sadarbībā ar ārpakalpojuma sniedzējiem SIA “Grupa 93” un SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.