logo

Aktualitātes

Izsludināts Rīgas radošo kvartālu un teritoriju atbalsta finansēšanas konkurss

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludinājis Rīgas radošo kvartālu un teritoriju atbalsta finansēšanas konkursu. Atbalstītie projekti būs jāīsteno līdz 2019. gada 31. decembrim.

Konkursa mērķis ir veicināt radošo kvartālu un teritoriju attīstību Rīgā. Konkursa rezultātā piešķirtie līdzekļi radošo kvartālu un teritoriju atbalstam būs daļējs finansējums (ne vairāk kā 50 % apmērā no projekta kopējiem izdevumiem un ne vairāk kā10 000 eiro apmērā).

Projektu pieteikumu iesniegšana:

1) papīra formātā jāiesniedz līdz 2019. gada 22. marta plkst. 16.00 Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā, vienlaikus nosūtot elektronisko versiju vienotā PDF dokumentā uz e-pasta adresi Kristine.Kruze@riga.lv, nosaukumā norādot “Konkursa pieteikums Radošo kvartālu un teritoriju atbalsta finansējuma konkursam”;

2) tikai elektroniski projekta pieteikumu var iesniegt paraksttiesīga persona līdz 2019. gada 22. marta plkst. 16.00, parakstot dokumentu ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu un nosūtot to uz e-pasta adresi iksd.kpp@riga.lv.

Kontakttālrunis: 67043412.