logo

Aktualitātes

Veicot izmaiņas likumdošanā, jādomā par izglītības sistēmas attīstību nevis Rīgas diskrimināciju

Atbalsts izglītībai, ģimenēm ar bērniem ir bijusi nemainīga Partijas Gods kalpot Rīgai prioritāte. Desmit gadu laikā šīs prioritātes ietvaros nosiltinātas 109 pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes, vienlaikus atjaunojot PII fasādes, kapitāli izremontētas 13 pirmskolas izglītības iestādes, teritorijas vai ēkas un to inženierkomunikāciju tīklu renovācijas darbi veikti visās pirmsskolās, rotaļu laukumi renovēti visās pirmskolās un pakāpeniski notiek rotaļu laukumu papildināšana. Atvērtas papildus PII grupiņas.

Rezultātā 10 gadu laikā mērķtiecīgi izdevies palielināt vietu skaitu pašvaldības pirmskolās par 194 grupām, kas ir līdzvērtīgi 20 jauniem bērnudārziem, un dod papildu jaunas vietas bērnudārzos 4000 bērniem.

Līdztekus tam ir nodrošināts atbalsts ģimenēm, kuru mazuļi apmeklē privāto pirmsskolas iestādi vai izmanto aukles pakalpojumu. Rīgas pašvaldības līdzfinansējumam privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un auklēm gadā kopskaitā tiek izmaksāti vairāk nekā 19.8 miljoni eiro.

Rīgas pašvaldībai ir līgums par līdzfinansējuma izmaksām ar 148 privātajām pirmsskolām. Par mazuļiem no 1.5 līdz 4 gadu vecumam mēnesī par bērnu tiek maksāti 245.19 eiro, savukārt par obligātā izglītības vecumā esošiem bērniem mēnesī maksā 187.59 eiro par vienu bērnu. Kopskaitā šo pakalpojumu izmanto 6643 mazuļi. Savukārt aukļu pakalpojums tiek apmaksāts 1048 bērniem, ik mēnesi auklei izmaksājot līdzfinansējumu 142.12 eiro apmērā.

Tātad, salīdzinot ar situāciju pirms desmit gadiem, vietas Pašvaldības PII, privātā PII vai bērnu pieskatīšanas pakalpojums ik gadu tiek nodrošināts papildus 11 700 bērniem!

Jaunas higiēnas prasības PII

Valdības apstiprināto higiēnas prasību dēļ (platība uz bērnu skaitu), gan arī tādēļ, ka vietas Rīgas dārziņos aizņem citās pašvaldībās dzīvojoši bērni, par spīti visam paveiktajam pozitīvajam darbam rindu likvidēšanai, pēdējā gada laikā rinda uz pašvaldības bērnudārziem Rīgā ir atkal palielinājusies.

Rindas pieaugumu ir izraisījuši valdības pieņemtie higiēnas noteikumi, kas stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī, un, komplektējot grupas, jau tika ņemtas vērā šīs izmaiņas. Līdz ar to, bērnudārzos šogad var uzņemt 400 bērnus mazāk nekā līdz šim. Savukārt, saņemot savstarpējos norēķinus no citām pašvaldībām, ir redzams, ka vietas Rīgas bērnudārzos ir saņēmuši citās pašvaldībās dzīvojoši bērni, kuri uzņemšanas brīdī bijuši deklarēti Rīgā.

Rīgas pašvaldība ir gatava turpināt darbu pie pirmsskolas izglītības piedāvājuma palielināšanas, taču valdības plāns turpmāk nefinansēt ēdināšanas pakalpojumu 1. – 4. klašu skolēniem, un prasot atrast finansējumu pašvaldību budžetos, liegs īstenot Rīgas pašvaldības iniciatīvas.

Jo finansējums, kuru izmantotu jaunu grupu atvēršanai, pirmsskolas pedagogu algu palielināšanai, nu būs jānovirza ēdināšanas pakalpojuma segšanai!

Nodrošināt pirmsskolu tīkla attīstību Rīgā un pedagogu piesaisti jaunatvērtajās grupās ierobežo arī valdības nevienlīdzīgā attieksme pret pirmsskolas pedagogu slodzes veidošanas pamatprincipiem, kas tos nostāda nevienlīdzīgā attiecībā pret skolu pedagogiem. Turklāt Rīga jau vairākkārt norādījusi, ka valstij būtu jānodrošina visu pedagogu atalgojums, tostarp arī pedagogiem, kas strādā ar 1.5 līdz 4 gadus veciem bērniem.

Veicot izmaiņas likumdošanā, ir jādomā par izglītības sistēmas attīstību, nevis diskrimināciju, par ko liecina iecerētie grozījumi Izglītības likumā. Rīga jau vairākkārt norādījusi, ka grozījumos paredzētais minimāli pieļaujamais izglītojamo  skaits pašvaldību vispārējās pamatizglītības īstenošanas vietās faktiski liedz pašvaldībām pašām izvērtēt konkrētos apstākļus, pieņemt lēmumus par savu iedzīvotāju izglītības pieejamības nodrošināšanu.