logo

Aktualitātes

Rīgas pašvaldībai ir iespējas sniegt atbalstu uzņēmējiem patreizējā situācijā

Oļegs Burovs: “Ārkārtas situācija, kas ir nepieciešama lai apturētu COVID-19 izplatīšanu, būs smags pārbaudījums daudzām nozarēm, tāpēc pašvaldībai jau tagad ir jādomā par to, 
kāds atbalsts būs nepieciešams iedzīvotājiem un arī uzņēmējiem. Rīgas pašvaldībai ir iespēja sniegt šādu atbalstu.

Tūrisma nozare patlaban cieš vislielākos zaudējumus, tāpēc Rīgas domei būtu jārunā par nekustāmā īpašuma nodokļa un nodevu atlaidēm, kā arī, nepieciešamības gadījumā, arī telpu nomas maksu atlaidēm.

Rīgā ir 109 skolas kurās uz mēnesi ir pārtrauktas mācības, kas nozīmē, ka uzņēmumi, kuri tur nodrošināja ēdināšanu ir apstādinājuši savu darbu. Šajā periodā pašvaldībai vajadzētu atcelt nomas, komunālo maksājumu un citas maksas, kuras ēdinātāji patlaban nespēj nomaksāt. Arī 146 Rīgas bērnudārzos apmeklējums visticamāk tagad būs daudz mazāks, līdz ar to arī tur ēdinātāji nevarēs strādāt tādā apmērā, kā bija plānots un uzņēmumi cietīs zaudējumus. Arī šeit pašvaldībai ir jānāk pretīm ar atlaidēm. 

Ļoti iespējams, ka būs nozares, kuras nespēs nodrošināt visiem saviem darbiniekiem darbu, līdz ar to, iespējams tuvākajā lialā sociālais atbalsts būs nepieciešams lielākam iedzīvotāju skaitam un pašvaldībai būs jāpārskata savs budžets. Ārkārtas stāvoklis ir jāuztver ļoti nopietni, bet jau tagad visiem kopā jādomā par to, kā pilsēta un valsts kopumā funkcionēs tad, kad dzīve atgriezīsies ierastajā kārtībā.”

*Avots: https://www.facebook.com/o.burovs/posts/120796316183876?tn=K-R