logo

Aktualitātes

Rīga pievienojas 210 Eiropas pilsētu līderu aicinājumam

Rīga ir pievienojusies 210 Eiropas pilsētu līderu, kuri pārstāv 62 miljonus iedzīvotāju, aicinājumam mudināt Eiropadomi un dalībvalstis apņemties īstenot ilgtermiņa klimata stratēģiju un vērienīgus emisiju samazināšanas mērķus.

„Esmu lepns pievienot savu vārdu vēstulei, ko parakstījuši pilsētu mēri no visas Eiropas. Mums visiem kopā ir vienādas rūpes par klimatu pārmaiņām nākotnē. Rīgas pilsēta ir gatava uzņemties iniciatīvu, bet tai ir nepieciešams valdības un Eiropas Savienības atbalsts, lai nodrošinātu vērienīgu klimata uzlabošanas instrumentu ieviešanu, nepieciešamo mērķu sasniegšanu,” vēstulē norāda Rīgas domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Oļegs Burovs.

Rīga aicina dalībvalstis pastiprināt Eiropas Savienības saistības ar klimatu saistītos jautājumos, demonstrēt globālu vadību un virzīties uz priekšu, lai panāktu progresu Parīzes nolīguma īstenošanā.

Atklātā vēstule, ko parakstīja pilsētu vadītāji no 21 Eiropas Savienības dalībvalsts un 7 kaimiņvalstīm, ietver šādas prasības:

  • izstrādāt taisnīgu un visaptverošu Eiropas ilgtermiņa klimata stratēģiju, kas uzlabotu noturību un līdz 2020. gadam nodrošinātu Eiropas Savienības emisiju apjomu, līdz 2030. gadam to samazinājumu vairāk par pusi un līdz 2050. gadam sasniegt neto nulles līmeni;
  • uzlabot 2030. gada Eiropas Savienības mērķus klimata un enerģētikas jomā un Iecerēto nacionālo noteikto devumu (INND), lai nodrošinātu noturīgu, ātru un taisnīgu enerģijas pāreju atbilstoši iepriekš minētajiem mērķiem;
  • saskaņot nākamo Eiropas Savienības ilgtermiņa budžetu ar šo stratēģiju, atcelt fosilā kurināmā subsīdijas un iekļaut klimata politiku kā prioritāti visās finansēšanas programmās;
  • visām dalībvalstīm apņemties izpildīt saistošos neto nulles emisiju samazināšanas mērķus un iepriekš minētos mērķus.

Atklātā vēstule tiks publicēta 9. maijā pirms konferences „Eiropas nākotne”, kura notiks Sibiu pilsētā Rumānijā.

Fakti:

Par C40 Pilsētu klimata vadības grupu

C40 Pilsētu klimata vadības grupa apvieno 94 no pasaules lielākajām pilsētām, lai veiktu drosmīgus pasākumus un izmaiņas klimata jomā, tādējādi virzoties uz veselīgāku un ilgtspējīgāku nākotni. C40 pilsētu mēri, kas pārstāv 700+ miljonus iedzīvotāju un vienu ceturto daļu pasaules ekonomikas, ir apņēmušies sasniegt visvērienīgākos Parīzes nolīguma mērķus vietējā līmenī, kā arī attīrīt gaisu, ko elpojam. www.c40.org

Par Eiropas Pašvaldību un reģionu padomi CEMR

Eiropas Pašvaldību un reģionu padome darbojas kā vienota balss 130 000 mazpilsētu, pilsētu un reģionu, ko pārstāv 61 biedrība, 41 valstī. www.ccre.eu

Par Eiropas lielo pilsētu sadarbības tīklu EUROCITIES

EUROCITIES ir Eiropas lielāko pilsētu politiskā platforma, veidojot tīklu no vairāk nekā 140 Eiropas lielākajām pilsētām un vairāk nekā 40 partnerpilsētām, kas kopumā pārvalda aptuveni 130 miljonus iedzīvotāju 39 valstīs. www.eurocities.eu

Par Eiropas pilsētu ilgtspējīgas enerģētikas politikas veicināšanas asociāciju Energy Cities

Energy Cities ir tīkls ar 1000 vietējām pašvaldībām, kas atrodas 30 valstīs un darbojas kā saikne starp pilsētu vadītājiem un ES, kā arī valstu iestādēm, lai paātrinātu enerģijas pāreju Eiropā. www.energy-cities.eu/

Par Eiropas Reģionālo enerģētikas un vides aģentūru federāciju FEDARENE

FEDARENE ir galvenais Eiropas vietējo un reģionālo enerģētikas aģentūru un reģionu tīkls. FEDARENE organizē pieredzes apmaiņu un partnerību starp tās locekļiem un veicina vietējo un reģionālo dimensiju ES iestādēs. Federācijai šobrīd ir 80 locekļi 21 Eiropas Savienības valstī. www.fedarene.org

Par apvienību Vietējās pašvaldības ilgtspējai ICLEI

ICLEI — „Vietējās pašvaldības ilgtspējai” ir globāls tīkls, kurā vairāk nekā 1750 vietējās un reģionālās pašvaldības ir apņēmušās veicināt ilgtspējīgu pilsētu attīstību. Apvienība aktīvi darbojas 100+ valstīs, ietekmē ilgtspējas politiku un veicina vietēja mēroga pasākumus, lai nodrošinātu zemas emisijas, uz dabu balstītu, taisnīgu, elastīgu un cirkulāru attīstību. www.iclei-europe.org

*Ziņa sagatavota un pārpublicēta no Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas