logo

Aktualitātes

VARAM ministrija liedz mazināt atkritumu izvešanas izmaksas rīdziniekiem, kas šķiro atkritumus

Rīgas domē ir saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra (VARAM) rīkojums, ar kuru rīdziniekiem, kas šķiro atkritumus, tiek liegta iespēja samazināt atkritumu izvešanas izmaksas.

Ar VARAM ministra 2019.gada 11.decembra rīkojumu ir apturēta Rīgas domes 2019. gada 29.novembra saistošo noteikumu Nr.87 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā” 8.4.apakšpunkta un 11. punkta darbība.

Saistošo noteikumu 11.punkta apturēšana nozīmē, ka šobrīd pilnīgi visiem klientiem, kuri vēlētos iesaistīties dalītās atkritumu savākšanas sistēmā, tiek liegta iespēja samazināt nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanas biežumu un līdz ar to arī būtiski samazināt pakalpojuma izmaksas. Tādējādi ministrija arī nonākusi pretrunā ar iepriekš Rīgas domei adresēto atzinumu par sākotnējo saistošo noteikumu redakciju, kurā īpaši uzsvērta nepieciešamība maksimāli diferencēt (samazināt) minimālo nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanas biežumu gadījumos, kad klients iesaistās dalītajā atkritumu savākšanas sistēmā.

“Šis ir kārtējais apliecinājums tam, cik ļoti politiska, nevis tiesiska, ir vēlme atlaist Rīgas domi. Ministrija jau pat ir nonākusi pretrunās pati ar sevi, cenšoties atrast jebkādu veidu kā atrast sev attaisnojumus,” norāda Rīgas domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs. Pašvaldība noteikti apsvērs iespēju vērsties par šo kārtējo VARAM rīkojumu arī Satversmes tiesā. 

VARAM vēstulē piesauktie MK noteikumi Nr.788 nav attiecināmi uz Rīgas domes saistošo noteikumu 8.4.apakšpunktā paredzētajiem gadījumiem, jo piemērojami tikai tādu sadzīves atkritumu dalītās vākšanas sistēmas infrastruktūras apkalpošanai, kas ir publiski pieejami plašam sabiedrības lokam.

Saistošo noteikumu 8.4.apakšpunkts piemērojams tikai attiecībā uz nešķiroto sadzīves atkritumu daļu un attiecībā uz tādu saimnieciskās darbības veicēju, kurš noslēdzis līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par dalīti savāktu sadzīves atkritumu (papīrs, metāls, stikls, plastmasa, bioloģiski noārdāmie atkritumi) izvešanu.

Tajās mājsaimniecībās, kurās atkritumi tiek šķiroti, konteineri pārējiem – nešķirotajiem atkritumiem – pildās daudz lēnāk. Kā rezultātā pakalpojuma sniedzēji izved pustukšus konteinerus, bet iedzīvotājiem jāmaksā par pilno atkritumu apjomu. Rīgas domes saistošie noteikumi paredzēja šo situāciju labot, taču VARAM ministrs ar savu rīkojumu to ir liedzis.

Jāatzīmē, ka saskaņā ar saistošo noteikumu 35.punktu atkritumu radītājiem, kas nodarbojas ar lauksaimnieciskās (pārtikas) produkcijas ražošanu vai apstrādi, pārtikas preču tirdzniecību, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, ir pienākums dalīti vākt bioloģiski noārdāmos atkritumus, kas rodas to saimnieciskās darbības rezultātā, un noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par šo atkritumu izvešanu, ievērojot atkritumu apsaimniekotāja noteiktās prasības attiecībā uz šo atkritumu apsaimniekošanu. Bioloģiski noārdāmo atkritumu uzkrāšana veicama tādā veidā, kas nodrošina attiecīgā konteinera nepieejamību trešajām personām, kā arī grauzējiem, putniem un kaitēkļiem.

Turklāt saistošo noteikumu 8.4.apakšpunkts būs piemērojams tikai, sākot ar 2021.gada 1.janvāri, ņemot vērā, ka noteikumos ietvertās normas attiecībā uz pienākumu nodrošināt bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītu savākšanu stāsies spēkā 2021.gada 1.janvārī.

*Ziņa sagatavota un pārpublicēta pēc Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas sniegtās informācijas.