logo

Aktualitātes

RK pieņem rezolūciju – Cīņa pret naida runu un naida noziegumiem

Nepilnu mēnesi pēc Gdaņskas mēra Pāvela Adamoviča slepkavības Eiropas Reģionu komiteja (RK) vienbalsīgi atbalstīja rezolūciju “Cīņa pret naida runu un naida noziegumiem”.

Naida runa, pēc Eiropas Padomes definīcijas aptver visas komunikācijas formas, kas izplata, rosina, veicina vai attaisno rasu naidu, ksenofobiju, Anti-semītismu vai citas naida formas, kas balstītas uz neiecietību, tai skaitā: izteikti agresīvo nacionālismu un etnocentrismu, diskrimināciju pret minoritātēm, imigrantiem un naidīgumu pret jauniešiem imigrantiem.

RK pauda bažas par naida runas un naida nozieguma pieaugumu, tāpēc  rezolūcijā tika uzsvērts, ka ES pamatā ir kopīgs pamatvērtību kopums, kas ietver cilvēka cieņu un nediskrimināciju. Viens no risinājumiem, kas stiprinātu demokrātiju ir veikt ieguldījumus izglītībā un uzlabot iedzīvotāju izpratni par savstarpējas cieņas nepieciešamību un nopietnajiem riskiem, kurus indivīdiem, sabiedrībai un demokrātijai rada naida runa un naida noziegumi.

Komiteja vērsa uzmanību arī uz to, ka reģionālie un vietējie politiķi, jo īpaši mēri un vietējo pašvaldību deputāti, būdami iedzīvotāju tuvumā, biežāk kļūst par naida un fiziskas vardarbības upuriem. RK mudina uzlabot sadarbību un komunikāciju starp visiem pārvaldības līmeņiem, policiju, prokuratūru un tiesu iestādēm, kā arī pilsoniskās sabiedrības organizācijām, lai jau agrīnā posmā identificētu naida runu un naida noziegumus.

Kā norādīja Rīgas domes deputāts, Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas priekšsēdētājs Dainis Turlais: “Mana pārliecība, ka politikā drīkst darboties tikai tie cilvēki, kuri patiesi mīl visus līdzcilvēkus, ciena kolēģus un upurē savu patmīlību sabiedrībai. Kurš nav tam gatavs, ņem lāpstu un iet rakt un mēslot laukus, darīt lietderīgu, praktisku darbu arī cilvēku labā, bet ne ar viņiem.”