logo

Aktualitātes

REA sagatavojusi trīs energoefektivitātes projektus

Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja otrdien, 21. augustā, akceptēja trīs Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas enerģētikas aģentūra” (REA) sagatavotos energoefektivitātes projektu pieteikumus, lai risinātu aktuālas problēmas.

Projekts „Viedas kopienas aktīvām pārmaiņām” (Smart COmmunities for Active CHanges jeb City COACH) pievērsīsies urbanizācijas radītājām problēmām – lielajamenerģijas patēriņam un vides piesārņošanai, jo tieši pilsētās tiek radīti 70 % no kopējiem siltumnīcefekta gāzu izmešiem. Eiropas valstīs viedu pilsētu koncepts tiek attīstīts jau vairāk nekā 10 gadus, taču pārsvarā tiek realizēti atsevišķi projekti, kas ir fragmentāri. REA kopā ar partneriem plāno sagatavot projektu, lai attīstītu visaptverošus energoefektīvus risinājumus visai apkaimei. Rīgā par „pozitīvas enerģijas apkaimi” varētu kļūt Ķīpsala, kurai sadarbībā ar zinātniski pētnieciskajām institūcijām tiks izstrādāts rīcības plāns visaptverošai (integrētai) energoresursu pārvaldībai, ieteikti ēku energoefektivitātes un e-mobilitātes risinājumi, aicinot līdzdarboties visas ieinteresētās puses.

Projekta „Alternatīvi degvielas veidi pilsētas transportam Baltijas jūras reģiona pilsētās” (Baltic Roads for Alternative Fuels Introduction to Decarbonise Urban Transport jeb CleanFuelsSynergy) mērķis ir veicināt videi draudzīgu pilsētas transportu, nodrošinot dažādu alternatīvu degvielu, kas balstīti uz elektroenerģijas, ūdeņraža un bio-metāna izmantošanu, piedāvājumu pilsētu transportam.

Projekta gaitā tiks izvērtēta esošā situācija un sagatavoti ieteikumi kā aizstāt fosilo degvielu izmantojošos transportlīdzekļus ar bateriju transportlīdzekļiem, elektro transportlīdzekļiem, bio-metāna un hibrīdu transportlīdzekļiem, norādot pasākumus, kas veicami līdz 2025., 2030. un 2050.gadam. Vienlaikus tiks aktualizēts Rīgas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns viedai pilsētai 2014.-2020. gadam.

Trešajā projektā „Baltijas tīro tehnoloģiju izmēģinājumu parks” (Baltic Cleantech Testebeds) REA kopā sadarbības partneriem iecerējusi izveidot jaunus uzņēmējdarbības un finansēšanas modeļus, lai paātrinātu tīro tehnoloģiju investīcijas nekustamajos īpašumos. Šobrīd jaunās ēkas kļūst arvien energoefektīvākas un jau pašas ražo enerģiju, taču esošais dzīvojamais fonds kļūst vecāks un zaudē tirgus vērtību. Šo ēku renovācijas gaitā būtu svarīgi izmantot dažādas jaunās tehnoloģijas.

REA sagatavotos projektu pieteikumus vēl vērtēs Pilsētas attīstības komiteja un Finanšu un administrācijas lietu komiteja.