logo

Aktualitātes

J.Radzevičs:Nepieciešams stabils pašvaldības finansiāls atbalsts komercdarbībai

Lai panāktu stabilu pašvaldības finansiālu atbalstu komercdarbībai, šodien, 19.janvārī, Juris Radzevičs iesniedza priekšlikumu grozīt Rīgas domes saistošos noteikumus Nr.109 “Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Rīgā”, paredzot līdz 01.04.2022. pagarināt laiku, uz kuru tiek apturēti šo noteikumu punktu darbība, kas nosaka nodevas apmēru par ielu tirdzniecību sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, kā arī nodevas apmēru par ielu tirdzniecību publiskās vietās.

Juris Radzevičs: “Šobrīd spēkā esošie saistošie noteikumi paredz, ka nodevu maksāšana ir apturēta līdz šī gada 31.martam, kas nozīmē, ka ar 01.04.2021. komercsabiedrībām būtu jāmaksā iepriekš minētās pašvaldības nodevas. Saskaņā ar saistošo noteikumu Nr.109 8.punktu nodeva pilnā apjomā samaksājama pirms attiecīgās ielu tirdzniecības atļaujas sagatavošanas, kas nozīmē maksājumu veikšanu jau šodien, ja kāds vēlas laicīgi saņemt minēto atļauju, uz ko tieši pati pašvaldība vienmēr aicina. Būtiski ir atgādināt, ka pagājušā gada pašvaldības vainas dēļ visiem komersantiem tika radīta tiesiskās nenoteiktības stāvoklis, jo maksājumu pagarinājums stājās spēkā ar 20 dienu nokavējumu.”

“Atbalstot iesniegto priekšlikumu, tiks sniegts finansiāls atbalsts komersantiem, tiks ievērota laba pārvaldība, kas izpaužas savlaicīgā tiesiska regulējuma noteikšanā. Ikvienam šodien ir nepieciešams finansiālais atbalsts un skaidrība rītdienā. Pašvaldība ir spējīga sniegt šo atbalstu un skaidrību, atbrīvojot uz gadu līdz 31.03.2022. komersantus no pašvaldības nodevu nomaksas,” uzskata Juris Radzevičs.