logo

Aktualitātes

Aicinājums pieteikties partijas kongresam

Partija ”Gods kalpot Rīgai” (GKR) tika izveidota 2012.gada 17.martā ar mērķi – veicināt demokrātiskas un ekonomiski plaukstošas Latvijas galvaspilsētas Rīgas attīstību un cilvēku labklājības izaugsmi. Realizējot šo mērķi partija GKR, pateicoties Jums kā partijas biedram un Rīgas vēlētāju atbalstam, ir bijusi pārstāvēta Rīgas pilsētas pārvaldībā vairāk kā deviņus gadus. Esam pārstāvēti Eiropas Parlamentā, kā vienīgā reģionālā partija no Latvijas.

Ar šo vēlos Jūs informēt, ka mūsu ilggadīgais partijas priekšsēdētājs Andris Ameriks ir nolēmis  nolikt  partijas “Gods kalpot Rīgai” valdes priekšsēdētāja pilnvaras, un aicinu partijas biedrus tuvākajā kongresā izraudzīties jaunu partijas vadītāju, valdi un revīzijas komisiju.

Saskaņā ar MK noteiktajiem Covid-19 ierobežojumiem un partijas “Gods kalpot Rīgai” 15.10.2021. valdes sēdē nolemto, partijas kārtējais 10.kongress notiks attālinātā (ZOOM) vidē, š.g. 20. novembrī, no plkst. 10.00. Tāpat partijas valde lēma par obligāto GKR partijas biedru pārstāvniecības kvotu, kvoruma nodrošināšanai kongresa delegātiem 1 no 10.

Valde par partijas “Gods kalpot Rīgai” priekšsēdētāja kandidātu ir izvirzījusi Rīgas domes deputātu Oļegu Burovu, saņemot izvirzītā kandidāta piekrišanu kandidēt.

Tomēr saskaņā ar partijas Statūtiem ikvienam GKR partijas biedram ir iespēja izvirzīt savu partijas priekšsēdētāja kandidātu, tāpēc ne vēlāk kā līdz š.g.  16.novembrim lūdzu šādas izvēles gadījumā par to rakstiski paziņot (info@gkr.lv ), klāt pievienojot izvirzītā kandidāta brīvā formā parakstītu piekrišanu kandidēt.

Tāpat partijas kongresā, lai nodrošinātu operatīvāku darbu un savstarpējo komunikāciju, paredzēts veikt partijas Statūtu izmaiņas, samazinot GKR valdes un revīzijas komisijas locekļu skaitu, kā arī ievēlēt jaunu valdes un revīzijas komisijas sastāvu. Partijas kongresa gaitā būs iespēja iepazīties ar partijas priekšsēdētāja ziņojumu, valdes locekļu un Rīgas Domes deputātu līdzziņojumiem, kā arī izteikt savu viedokli debatējot. Kongress noslēgsies ar kongresa lēmuma pieņemšanu, kurā partijas valde tiek pilnvarota atbilstoši partijas Statūtiem veikt nepieciešamās konsultācijas un darbības ar politiskām partijām par iespējamo sadarbību nākamgad notiekošajās 14.Saeimas vēlēšanās.

Lai reģistrētos dalībai attālinātajam  GKR 10.kongresam, lūdzu Jūs līdz š.g. 17.novembrim informēt par to Inesi Žurovsku – nosūtot savu pieteikumu uz e-pastu: info@gkr.lv  un aizpildot klāt pievienoto pieteikumu dalībai kongresā, kurā norādāt Jūsu vārdu un uzvārdu, mobilā tālruņa numuru, ar kuru piedalīsieties balsojumos un e-pasta adresi. Papildus informācijai – tel. 26453625 – (Inese). 

Pieteikumu kongresam ir iespējams lejupielādēt šeit: Pieteikums kongresam.

Kad šādi būsiet reģistrējušies dalībai kongresā, uz norādīto e-pasta adresi Jūs saņemsiet balsošanas instrukciju un pievienošanās saiti ZOOM  platformai.

Pamatojoties uz partijas Statūtiem, vēlos atgādināt par partijas biedru pienākumu veikt ikgadēju biedra naudas apmaksu, kas ir saskaņā ar partijas “Gods kalpot Rīgai” valdes 2014.gada 15.janvārī pieņemto lēmumu, ka partijas biedri maksā biedru naudu ne mazāku kā 2 eiro (EUR) mēnesī un ne vairāk, kā noteikts „Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā” noteiktajos ierobežojumos, jeb 10000 EUR. Vēlos izteikt pateicību visiem tiem, kas to jau ir paveikuši.

Mūsu rekvizīti:

Partija “Gods kalpot Rīgai”

Reģistrācijas Nr. 40008193917

Juridiskā adrese: Katrīnas iela 5 -20; Rīga; LV-1045

Biedra naudu varat iemaksāt banku filiālēs vai internetbankā:

AS Swedbank

Konts: LV90HABA0551033324105

Kods: HABALV22

AS SEB banka

Konts: LV52UNLA0055001556595

Kods: UNLALV2X

Maksājuma mērķis: Biedra nauda

Jau iepriekš pasakoties par mūsu līdzšinējo sadarbību, aicinu atbalstīt partiju “Gods kalpot Rīgai” piedaloties attālinātajā partijas kongresā, kā arī veselību un izturību vēlot,

Ervins Straupe

Partijas “Gods kalpot Rīgai” ģenerālsekretārs