Ziedojumi

Pirms veicat ziedojumu  svarīgi ir zināt sekojošas lietas:

Par partijas ziedotāju var būt:

  • tikai fiziskas personas;

  • Latvijas Republikas pilsoņi vai personas, kurām ir tiesības saņemt Latvijas Republikas nepilsoņa pasi;

  • personas, kurām tiesas ceļā nav piemērots aizliegums piedalīties Saeimas, Eiropas Parlamenta vai pašvaldību vēlēšanās.

 

 

 

Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā ir noteikti šādi partiju finansēšanas ierobežojumi:

  • fiziska persona var ziedot līdzekļus no saviem ienākumiem;

  • fiziska persona vienai politiskajai organizācijai (partijai) gada laikā var ziedot summu, kas nepārsniedz 50 minimālās mēnešalgas (21’500 EUR);

  • aizliegti anonīmi ziedojumi.

Mūsu rekvizīti:
 
Partija Gods kalpot Rīgai
Reģistrācijas Nr. 40008193917
Juridiskā adrese: Katrīnas iela 5 -20; Rīga; LV-1045
 
Ziedojumus varat iemaksāt banku filiālēs vai internetbankā:

AS Swedbank
Konts: LV90HABA0551033324105
Kods: HABALV22

Nordea Bank Finland Plc
Konts: LV60NDEA0000083644027
Kods: NDEALV2X

Maksājuma mērķī jānorāda: Ziedojums; ziedotāja vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvietas adrese (prasības nosaka Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums).

Biedra nauda

Partijas Gods kalpot Rīgai valde 2014.gada 15.janvārī pieņēma lēmumu, ka partijas biedri maksā biedru naudu ne mazāku kā 2 eiro (EUR) mēnesī un ne vairāk, kā nosaka „Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteiktais ierobežojums.

Taču biedri var izvēlēties maksāt arī tādu biedra naudas summu, kas atbilst viņu finansiālajām iespējām.

Iemaksājot biedra naudu, jānorāda maksājuma uzdevums “Biedra nauda”. Ja partijas biedri vēlas iemaksāt biedra naudu par vairāk nekā vienu mēnesi, maksājuma uzdevumā jānorāda arī laika periods, par kādu tiek maksāta biedra nauda, piemēram, “Biedra nauda par 2018.gadu”.

Mūsu rekvizīti:
 
Partija Gods kalpot Rīgai
Reģistrācijas Nr. 40008193917
Juridiskā adrese: Katrīnas iela 5 -20; Rīga; LV-1045
 
Biedra naudu varat iemaksāt banku filiālēs vai internetbankā:

AS Swedbank
Konts: LV90HABA0551033324105
Kods: HABALV22

Nordea Bank Finland Plc
Konts: LV60NDEA0000083644027
Kods: NDEALV2X