logo

Aktualitātes

Uzsākti Peitavas ielas 7 vidi degradējošās būves bīstamo daļu demontāžas darbi

Pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma šodien, 28.septembrī,  Peitavas ielā 7 uzsākti vidi degradējošas būves bīstamo daļu demontāžas darbi.

Kā ziņots, 17.septembrī daļēji nobruka Peitavas ielas 7 nams. Rīgas dome 19.septembrī pieņēma lēmumu, kas paredz, ka ne vēlāk kā līdz 28.septembrim, atbilstoši sertificēta restauratora un sertificēta būvkonstruktora norādījumiem, jāuzsāk nama bīstamo konstrukciju demontāžas un nostiprināšanas vai konservācijas darbi. Tāpat lēmums paredz nekavējoties, bet ne vēlāk kā gada laikā izstrādāt nepieciešamo dokumentāciju grausta pilnīgai sakārtošanai, uzsākt remontdarbus un informēt par darbu izpildes grafiku arī pašvaldību.

Ēkas īpašnieks kopš 2015.gada ir SIA “Peitavas 7”, kura plāno namu pārbūvēt par viesnīcu.

Ēka ir valsts nozīmes kultūras piemineklis. Kopš 2015.gada tā ir atzīta par A kategorijas graustu un tai ir piemērota paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme 3% apmērā. Pirms tam ēkai nodoklis piemērots nebija, bet kopš klasifikācijas piešķiršanas uzņēmējs ik gadu maksājot sodu 2597 eiro apmērā.