logo

Aktualitātes

Uz domes sēdi tiks virzīts Rīgas izglītības iestāžu tīkla pilnveidošanas plāns

Uz Rīgas domes sēdi tiks virzīts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē apstiprinātais plāns par Rīgas izglītības iestāžu tīkla pilnveidošanu. Izglītības iestāžu pilnveidošanas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas izglītības pieejamību, attīstītu skolu mācību vides modernizēšanu, veicināt izglītības kvalitātes paaugstināšanu vidusskolās, kā arī vienlaikus risināt pirmsskolas izglītības pieejamību apkaimēs.

Plāns paredz slēgt vienu skolu, apvienot astoņas vispārizglītojošās skolas, kā arī apvienot pirmskolas, vairākus interešu izglītības centrus un divas sporta skolas.

Vispārizglītojošo skolu optimizācija

Izglītības iestāžu tīkla pilnveides plāns paredz Rīgas Ezerkrastu pamatskolas apvienošanu ar Rīgas Juglas vidusskolu, Rīgas 60. vidusskolu apvienos ar Rīgas Klasisko ģimnāziju, Rīgas 5. internātpamatskolai – attīstības centram pievienos Rīgas Sanatorijas internātpamatskolu, vienlaikus nododot pirmsskolas izglītības vajadzībām ēku Stokholmas ielā 24. Tāpat paredzēts apvienot arī Rīgas 94. vidusskolu ar Rīgas Ziepniekkalna sākumskolu. Mācības arī turpmāk notiks minēto skolu pašreizējās telpās.

Komitejas sēdē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izvirzīja priekšlikumu koriģēt Rīgas domes Izglītības iestāžu tīkla optimizācijas komisijas sēdē akceptēto plānu par Rīgas 7. pamatskolas slēgšanu. Deputāti nobalsoja par izteikto priekšlikumu un akceptēja turpmāko sadarbību starp Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, Rīgas domes Īpašuma departamentu un apkaimes iedzīvotājiem, domājot par Jaunciema skolas attīstību kontekstā ar iespējamo iestādē īstenotās programmas pakāpes maiņu un ēkas pārveidi par izglītības un apkaimes iedzīvotāju aktivitāšu īstenošanas centru.

Akceptētais plāns paredz arī vienas – Rīgas 29. vidusskolas – slēgšanu un tās izglītības programmas  nodošanu Rīgas 46. vidusskolai, kas atrodas Vecmīlgrāvī, kura apkaimē ir pieejama plaša interešu, kā arī profesionālās ievirzes mūzikas izglītība.

Pirmsskolu izglītību iestāžu apvienošana

Ievērojot efektīvas pārvaldības principus, resursu apvienošanu, vienlaikus nodrošinot kvalitatīvas pirmsskolas izglītības pieejamību, Rīgas 153.pirmsskolas izglītības iestādi apvienos ar Rīgas 4.speciālo internātpamatskolu, bet Rīgas pirmsskolas izglītības iestādi “Sapņudārzs” ar Strazdumuižas internātvidusskolu – attīstības centru vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem. Komitejas deputāti akceptēja arī plānā ietverto Rīgas 162.pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” un Rīgas 145.pirmsskolas izglītības iestādes apvienošanu, piešķirot tai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenītes” nosaukumu. Rīgas 139.pirmsskolas izglītības iestādi apvienos ar Rīgas pirmsskolas izglītības iestādi “Mārītes”, piešķirot nosaukumu – Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Bizmārītes”. Arī pēc iestāžu apvienošanas, pirmsskolas grupas darbosies iestāžu pašreizējās ēkās.

Interešu izglītības iestāžu pilnveidošana

Lai nodrošinātu plašākas iespējas interešu izglītības programmu realizācijai, iecerēts pilnveidot arī bērnu un jauniešu interešu centrus (BJC). Tiks apvienoti BJC “Altona”, “Kurzeme” un “Zolitūde”. BJC “Mīlgrāvis” apvienos  ar BJC “Laimīte”, savukārt BJC “Bolderāja” apvienos ar Rīgas 19. vidusskolu, bet Bērnu un jauniešu vides izglītības centru “Rīgas Dabaszinību skola” apvienos ar Rīgas Jauno Tehniķu centru. Nodarbības tikts turpinātas līdzšinējās telpās.

Apvienos arī Bērnu un jaunatnes sporta skolu “Rīdzene” ar Rīgas 3. Bērnu un jaunatnes sporta skolu, saglabājot līdzšinējās nodarbību norises vietas.