logo

Aktualitātes

Top mūsdienīga rīdzinieku iesaistes programma – līdzdalīgā budžetēšana

Ceturtdien, 18. oktobrī Rīgas izpilddirektors Juris Radzevičs un viņa komand tikās ar Rīgas Apkaimju alianses valdi. Šīs darba grupas sanāksmes laikā tika strādāts pie projekta līguma teksta galējās versijas, kas paredz līdzdalīgās budžetēšanas (participatory budgeting) pilotprojekta ieviešanu Rīgā.

Līdzdalīgā budžetēšana ir mūsdienīgs instruments, kā ikviens rīdzinieks var ierosināt un lemt par apkaimei un pilsētai nepieciešamu projektu realizāciju, kuru, pozitīva rīdzinieku balsojuma gadījumā, finansē no Rīgas pilsētas budžeta. Vienkāršoti: jebkurš iedzīvotājs var pieteikt projektu, kuram jāatbilst noteiktiem kritērijiem (jāatrodas publiski piejamā vietā, jāsniedz labums visai kopienai, ietilpst budžeta rāmī), un tas tiek izlikts īpašā vietnē publiskai balsošanai. Katram Rīgas iedzīvotājam ir viena “par” balss. Pēc šāda principa līdzdalības budžetēšana sekmīgi darbojas daudzās Eiropas valstīs, tāpēc tā ieviešanu Rīgā virzīja arī Rīgas Apkaimju alianse.

“Šāds projektu finansēšanas modelis stimulē iedzīvotāju iesaisti pilsētas plānošanā un uzlabošanā, veicina atklātības principu ievērošanu pašvaldības pārvaldē, kā arī ļauj realizēt katrai kopienai tiešām svarīgus projektus, un procesa gaitā veicina pilsētas pārvaldes starpdepartamentu sadarbību”, teic Rīgas Apkaimju alianses (RAA) valdes priekšsēdētāja Alija Turlaja.

Līdzdalīgo budžetēšanu RAA uzsāka virzīt šī gada vasarā, un ir paredzēts, ka pilotprojekta fāzē tas sāks darboties jau 2019. gadā. Sākotnēji tajā projektus varēs iesniegt balsošanai Rīgas apkaimju biedrības, kuras uzņemsies atbildību par proejkta kvalitatīvu sagatavošanu un savu apkaimju iedzīvotāju iesaisti. Pirmajā gadā vienam pilotprojektam būs noteikts salīdzinoši neliels finanšu rāmis, taču jau 2020. gadā, kad projekts tiks ieviests galējā versijā, gan kopējais, gan vienam projektam atvēlētais finansējums tiks būtiski palielināts.

Tā kā līdzdalīgās budžetēšanas projekts paredz iedzīvotāju balsojumu par atbalstāmajiem projektiem, tad jau tuvākajā laikā kā konsultatīvais partneris tiks piesaistīti “Mana balss” speciālisti, kas sniegtu praktiskus padomus šādas balsojuma interneta vietnes izveidei.

Jādomā, ka līdzdalīgas budžetēšanas ieviešana liks aktivizēties apkaimju iedzīvotājiem un sekmēs jaunu apkaimju biedrību izveidi. RAA no savas puses apņemas sniegt padomu un palīdzību apkaimju aktīvistiem biedrību dibināšanā. Kā zināms, tad šobrīd Rīgā no 58 apkaimēm, apkaimju biedrības ir izveidotas vien 18 apkaimēs.