logo

Aktualitātes

RPP par vienu no 2019.gada prioritātēm nosaka veicināt policijas reaģēšanas laika samazināšanu

Šonedēļ Rīgas pašvaldības policijas (RPP) priekšnieks Juris Lūkass informēja par 2018.gadā paveikto.

RPP pamatuzdevumi ir likumpārkāpumu profilakse un sabiedriskās kārtības nodrošināšana pilsētā. Salīdzinot ar 2017. gadu, pērnajā gadā izsaukumu skaits bija par 24% lielāks, sasniedzot 114’779 izsaukumus gadā. Ekipāžas notikumu vietās, kurās policijas palīdzība bija nepieciešama steidzami, ieradās vidēji nepilnu 10 minūšu laikā. Izsaukumu skaita palielināšanās ir saistīta arī ar to, ka iedzīvotāji policijas izsaukšanai aktīvāk izmanto mobilo lietotni.

Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas priekšsēdētājs Dainis Turlais “Lai arī uz 2018.gada beigām RPP amatu vietu aizpildījums bija tikai 89,4% un pērnā gada laikā darba attiecības pārtrauca vairāk darbinieku nekā tie tika pieņemti un šobrīd ir kadru trūkums, taču nedrīkst samazināt nepieciešamos kritērijus jaunajiem policistiem. Šobrīd liels resurss tiek tērēts uz CSN izsaukumiem, kas kopumā sastāda 42% no kopējā izsaukuma skaita. Šeit vajadzētu domāt par alternatīviem risinājumiem atbrīvojot policistus no, piemēram, soda kvīšu izrakstīšanas par neatļautu automašīnas novietošanu. Tāpat jāturpina pilnveidoties varmāku nošķiršanā no ģimenes un bērnu likumpārkāpuma profilakse.”

RPP darbinieki pērnā gada ietvaros piedalījās 70 dažādu veida kursos, semināros, apmācībās un kvalifikācijas celšanas pasākumos. 2018.gadā veikta darba stāža un iegūtās izglītības pārvērtēšana visiem darbiniekiem, vērtētas saskarsmes iemaņas un patstāvība tiem darbiniekiem, kuriem līdz šim tas nebija darīts.  Policistu ikdienas darbs ir arī rūpēties par tūristu drošību, sniegt civilās aizsardzības palīdzību, nodrošināt kārtību masu pasākumos. Tāpat policisti rūpējās par drošību pludmalēs, uz ūdens, kā arī viens no uzdevumiem ir arī cīņa ar maluzvejniecību.

RPP 2019.gada prioritātes būs veicināt policijas reaģēšanas laika samazināšana palīdzības sniegšanas gadījumos un pārkāpumu novēršanā. Darbs pie policijas klātbūtnes palielināšanas – šogad paredzēts uzstādīt videonovērošanas sistēmu Vecmīlgrāvī. Bērnu drošība un aktīvs izglītojošs darbs ar bērniem. Policijas personālsastāva izglītošanas pasākumi saistībā ar Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanos.