logo

Aktualitātes

“Rīgas ūdens” paātrinājis būvniecības ieceres saskaņošanas procesu

SIA “Rīgas ūdens” atvieglojis procedūru, kādā notiek būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošana viendzīvokļa dzīvojamās mājas pievienošanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai skaidro uzņēmuma pārstāvis Arturs Mucenieks.

Tā rezultātā privātmāju īpašnieki, kuriem līdz šim būvniecības ieceres saskaņošana dažkārt varēja ilgt līdz pat 20 dienām, to varēs realizēt uzreiz un klātienē, uzņēmuma Klientu apkalpošanas centrā, Brīvības ielā 49/53.

Kā skaidro Mucenieks, šī vienkāršotā procedūra attiecas uz gadījumiem, ja centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas pievadi ir izbūvēti līdz pieprasītājam piederošā zemes gabala robežai, kā arī gadījumos, ja šie pievadi atrodas līdz zemes gabala, uz kura atrodas pieprasītājam piederošā dzīvojamā māja, robežai vai ielas sarkanajai līnijai. Šāda pat kārtība būs spēkā arī tajos gadījumos, ja tādi pievadi ir vairāki.

Tas attieksies arī uz gadījumiem, ja šis īpašums ir zemes starpgabals.

Šajos gadījumos jautājums par pieslēgšanos centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai tiks izskatīts uzreiz pēc iesnieguma reģistrēšanas – iesniedzēja klātbūtnē.

Tehniskie noteikumi šādos gadījumos tiks sagatavoti un izsniegti piecu darba dienu laikā.

Dokumentāciju centrā iesniegt varēs pirmdienās no plkst.13.30 līdz plkst.15.30 un ceturtdienās no plkst.8.30 līdz 11.30.