logo

Partijas komanda

Aktualitātes

Pieņemšanas laiki:

03.02.2020 plkst.:16:00-17:00

Tālrunis:

67026215

Irina Vinnika

RD deputāts, Valdes loceklis,

Irina Vinnika Rīgas domes komitejās ieņem šādus amatus: Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietniece; Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietniece; Satiksmes un transporta lietu komitejas locekle.

Irina ir ieguvusi akadēmisko izglītību Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, bet visu savu profesionālo dzīvi ir veltījusi žurnālistikai – 26 gadus nostrādājusi Latvijas Televīzijā, vadot ziņu un autorraidījumus, kļūstot par vienu no LTV “sejām”. Atmodas laikā viņa ir aktīvi iesaistījusies sabiedriskajā darbībā, 18 gadus vadot Latvijai nozīmīgus projektus starpkultūru nozarē, Latvijā dzīvojošo mazākumtautību etniskās identitātes un kultūras saglabāšanā un iekļaušanas procesu attīstībā. Lielā un veiksmīgā pieredze NVO sadarbības jomā palīdzēja Irinai ar labiem panākumiem iesaistīties arī sociālo problēmu risināšanā Rīgā, kad 2009. gadā viņa tika ievēlēta par Rīgas domes deputāti. Jau trešo Domes sasaukumu Irina attaisno savu vēlētāju doto uzticību, darbojoties trijās pašvaldības komitejās – Mājokļu un vides, Sociālo jautājumu un Pilsētas attīstības komitejās, kā arī daudzās komisijās. Tajā skaitā, Iesniegumu izvērtēšanas komisijā par finansiālu palīdzību NVO programmā „Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām”, Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijā, Veselības aprūpes koordinācijas padomē un citās.

Irina uzskata, ka vajag veidot vienotu Rīgas iedzīvotāja identitāti – rīdzinieks, kā mobilizācijas faktoru izmantojot sociālās solidaritātes principus un visiem cilvēkiem piemītošo tieksmi pēc laimes, labklājības, stabilitātes un saticības.

Irinas Vinnikas pieņemšana Rīgas domē ir katra mēneša pirmajā pirmdienā plkst. 16:00 – 17:00  pēc iepriekšēja pieraksta 326.kab. Vizītes pieteikšana pa tālr.: 67026215.