logo

Partijas komanda

Aktualitātes

Dainis Turlais

RD deputāts, Valdes loceklis,

Dainis Turlais Rīgas domes komitejās ieņem šādus amatus: Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas priekšsēdētājs; Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētāja vietnieks; Izglītības, kultūras un sporta komitejas loceklis.

Dainis Turlais ir stažējies un mācījies ASV, Anglijā, Vācijā un Francijā, pilnveidojot savas zināšanas un iemaņas krīžu pārvarēšanā un vadībā, cīņā pret korupciju, narkomānijas un nelegālā  narkobiznesa apkarošanā, ķīlnieku atbrīvošanā, lokālo bruņoto konfliktu vadīšanā, cīņā pret terorismu u.c.

Dainis bija LR Aizsardzības spēku pirmais komandieris (1992.-1994.). Darbojoties politikā viņš ticis ievēlēts par deputātu LR 6., 8., un 9. Saeimas sasaukumos. Viņš ir bijis LR Iekšlietu ministrs (1996.-1997.), LR Iekšlietu ministrijas Parlamentārais sekretārs (2004.-2007.). Viņš strādājis par Valsts prezidenta padomnieku Nacionālās Drošības jautājumos (1994.-1995.). Darbojies par padomnieku drošības jautājumos Ministru prezidentam (1998.-1999.) un Tieslietu ministram (1999.-2000.).

Dainis ir Rīgas domes deputāts un Eiropas savienības Reģionu komitejas loceklis, kā arī Latvijas pašvaldību savienības valdes loceklis. Par ilggadīgu darbu un ieguldījumu Eiropas drošībā viņš ir apbalvots ar Eiropas Drošības un Aizsardzības asamblejas Goda biedra Diplomu un medaļu.

Strādājot Rīgas Domē sevi pieteicis aktīvā cīņā pret nelegālo narkotiku tirgu, nelegālo pasažieru pārvadājumiem, azartspēļu biznesa paplašināšanos, u.c. jomās. Daudz uzmanības un rūpju Dainis velta Rīgas pašvaldības policijas darbinieku spēju un iemaņu pilnveidošanai, sabiedriskās kārtības un drošības pasākumu pilnveidošanai un darbam ar bērniem un skolu jaunatni.

Daiņa intereses ir kristīgā morāle drošības politikā mūsdienu pasaulē.