logo

Aktualitātes

Komiteja akceptējusi saistošos noteikumus sadzīves atkritumu apsaimniekošanai Rīgā

Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja otrdien, 20. augustā, akceptēja saistošo noteikumu projektu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgā.

Saistošie noteikumi paredz, ka sadzīves atkritumu savākšana Rīgā tiks veikta, izmantojot šķiroto atkritumu savākšanas laukumus, atkritumu dalītās savākšanas punktus, tajā skaitā nodrošinot bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītas vākšanas iespēju, nešķiroto atkritumu konteineru novietnes, priekšapmaksas atkritumu maisus.

Paredzēts, ka visa Rīgā būs viena atkritumu apsaimniekošanas zona, lai nodrošinātu vienlīdzīgas tiesības un iespējas visiem atkritumu radītājiem un garantētu vienādu pakalpojuma cenu. Ja atkritumi tiks šķiroti, tad mājsaimniecības varēs retāk izvest nešķirotos atkritumus, un tādējādi maksāt mazāk par atkritumu apsaimniekošanu.

Saistošajos noteikumos ir ņemtas vērā patlaban spēkā esošo atkritumu apsaimniekošanas nozari regulējošo normatīvo aktu prasības, kā arī pētījumā par Rīgas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstības perspektīvām norādītās rekomendācijas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībai.

Jauns saistošo noteikumu projekts tika sagatavots tāpēc, ka līdzšinējais normatīvais akts vairs neatbilda aktuālajam normatīvajam regulējumam. Turklāt Rīgas pašvaldība atklāta konkursa rezultātā publiskās un privātās partnerības ceļā šajā jomā ir izvēlējusies jaunu atkritumu apsaimniekotāju AS „Tīrīga”. Jau no 15. jūlija ir uzsākta līgumu pārslēgšana ar jauno atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēju. Līgumi visiem atkritumu radītājiem ir jāpārslēdz līdz 15. septembrim.

*Ziņa sagatavota un pārpublicēta no Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas