logo

Aktualitātes

Izsludināts Rīgas līdzdalīgās budžetēšanas projektu īstenošanas konkurss

Lai veicinātu apkaimju attīstību Rīgā, jau otro gadu pēc kārtas Rīgas dome izsludinājusi “Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu īstenošanas konkursu”.

Konkursa nolikums paredz, ka viena projekta īstenošanai piešķiramo finanšu līdzekļu apmērs ir ne vairāk kā 100 tūkstoši eiro.

Projekta pieteikumu dalībai konkursā var iesniegt nevalstiskās organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kuri pārstāv Rīgas apkaimju intereses.

Konkursa pieteikumi tiks pieņemti klātienē līdz šā gada 3.aprīlim plkst. 12.00 Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā un elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi konkurss.apkaimes@riga.lv.

Vairāk: Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa.