logo

Aktualitātes

Ir pieņemts Rīgas budžets 2019. gadam. Kas tajā paredzēts?

Brīvpusdienas bērnudārzos, algu pielikums auklītēm, skolu ārstiem, veselības apdrošināšanas polises pedagogiem

No šī gada 1. septembra  gandrīz 32,5 tūkstošiem Rīgas bērnudārzu audzēkņu tiks nodrošināta bezmaksas ēdināšana. Brokastu, pusdienu un launaga izmaksas tiks segtas visiem izglītojamiem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu pašvaldības izglītības iestādēs un privātajos bērnudārzos, kas noslēguši sadarbības līgumus ar Rīgu. Tādējādi tiek izpildīts pašvaldības solījums visu galvaspilsētas izglītības iestāžu audzēkņiem – gan skolās, gan bērnudārzos – piešķirt brīvpusdienas. Šim mērķim Rīgas budžetā paredzēti gandrīz 23,5 miljoni eiro.

Šogad no 1. septembra par 50 – 70 eiro tiks palielināts atalgojums pašvaldības bērnudārzu auklītēm, pavāriem, izglītības iestāžu ārstiem un medmāsām, par 10% no pamatalgas – sociālajiem darbiniekiem un aprūpētājiem, kā arī Rīgas Bāriņtiesas darbiniekiem. Izglītības iestāžu pedagogiem un auklītēm tiks nodrošinātas arī veselības apdrošināšanas polises.

Līdzfinansējums privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm

Līdzfinansējums privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm, salīdzinot ar 2018. gadu, palielināsies par aptuveni diviem miljoniem eiro, salīdzinot ar 2018. gadu, un 2019. gadā šim mērķim no pašvaldības budžeta paredzēti jau 19,9 miljoni eiro. Privātos bērnudārzus apmeklē vairāk nekā 6800 bērni, kā arī palielinās auklīšu skaits, kuras pieskata mazuļus (542 auklītes pieskata 1170 bērnus). Turklāt no šā gada 1. janvāra ir palielināts pašvaldības līdzfinansējums. Tas sasniedz 246,19 eiro mēnesī par vienu bērnu no pusotra līdz četru gadu vecumam, bet obligātā izglītības vecuma bērniem līdzfinansējums ir 187,59 eiro. Auklēm pašvaldība piemaksā 142,12 eiro par viena bērna pieskatīšanu.

Ielu un tiltu remonti

Arī šogad turpināsies intensīvi Rīgas ielu un tiltu remontdarbi. Jaunu ielu izbūvē, pārbūvē un seguma atjaunošanā plānots ieguldīt 32 miljonus eiro, tostarp, satiksmes pārvada pār dzelzceļu pie Brasas stacijas pārbūvē, Krasta ielas seguma atjaunošanā un veloceļa izbūvē, Marijas un A. Čaka ielas seguma atjaunošanā u.c. 2019. gadā turpināsies un tiks uzsākta jaunu ES līdzfinansēto objektu būvniecība, kopumā  ieguldot apmēram 183 miljonus eiro: turpināsies Salu tilta 2. kārtas būvniecība, turpināsies Augusta Deglava satiksmes pārvada pārbūve, tiks uzsākta satiksmes pārvada pār dzelzceļa sliežu ceļiem “Rīga – Skulte” 1.kārtas izbūve, Jāņa Čakstes gatves izbūve no Vienības gatves līdz Ziepniekkalna ielai (Dienvidu tilta 4.kārta), luksoforu objektu atjaunošana u.c.

Finansējums sabiedriskajam transportam un ERAF fondu apguve

Rīgas pašvaldības 2019.gada budžetā finansējuma apjoms dotācijai pilsētas sabiedriskajam transportam paredzēts 130 miljoni eiro, kas ļaus saglabāt visas līdzšinējās atlaides sabiedriskajā transportā. 

Piesaistot ERAF fondu finansējumu jaunas dabas zinību laboratoriju piebūves izbūvēs pie Rīgas Klasiskās ģimnāzijas un Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas. Ar ERAF fondu līdzfinansējumu pārbūvēs un paplašinās arī Rīgas Angļu ģimnāzijas ēka. 

Jaunu PII un sporta laukumu būvniecība

Pašvaldības izglītības, kultūras, sporta, sociālās aprūpes, veselības un policijas ēku sakārtošanā šogad kopumā ieguldīs apmēram 59 miljonus eiro. Dažāda veida remontdarbi tiks veikti 47 skolās un 40 pirmsskolās.

Plānota telpu izbūve jaunām pirmsskolas grupām, kurās varēs uzņemt aptuveni 440 mazuļu. Bērnudārzu tīkls tiks palašināts Zolitūdē, Skanstes rajonā un Mežaparkā.

Īstenojot skolu tīkla pilnveidošanas pasākumus, norit jaunās Rīgas Mežaparka sākumskolas ēkas projektēšanas darbi. Šogad remontdarbi tiks veikti Rīgas 19. vidusskolā un BJC „Bolderāja”, Rīgas Čiekurkalna pamatskolā. Būvdarbi turpināsies arī Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā un Rīgas Hanzas vidusskolā, Rīgas Valda Zālīša sākumskolā, Friča Brīvzemnieka pamatskolā un Rīgas 64. vidusskolas ēkā Ūnijas ielā 93. 

Jaunas sporta zāles izbūvēs pie Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolas un Rīgas 93. vidusskolas. Jauni sporta un aktīvās atpūtas laukums ierīkos pie  Rīgas Imantas vidusskolas, Kurzemes prospektā 158, pie Rīgas 86. vidusskolas un pie Friča Brīvzemnieka pamatskolas.

Turpinās būvniecības darbus Mežaparka Lielajā estrādē un Rīgas 1.slimnīcā

Šogad turpināsies vērienīgie Mežaparka Lielās estrādes atjaunošanas darbi, kuros ir plānots apgūt 25,5 miljonus eiro lielu finansējumu. Jau zināms, ka Mežaparka Lielās estrādes jaunās skatuves izbūve notiks divās daļās – līdz 2020.gada 18.jūnijam, pirms XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem; un turpināsies pēc svētkiem līdz 2023.gadam, kad Dziesmu un deju svētki atzīmēs 150. gadadienu.

Arī veselības nozares ēkās turpināsies būvniecības darbi. Rīgas 1. slimnīcai šogad atjaunos 14. un 17.korpusa ēkas, kopā ieguldot 3,5 miljonus eiro. Plānots ir pabeigt trīs sociālo māju būvniecību Mežrozīšu ielā, kur būs telpas arī sociālajam dienestam, dienas centram un veselības centram.

Kopējie Rīgas pašvaldības budžeta ieņēmumi 2019. gadā plānoti 972,4 miljonu apjomā, no tiem 86,9 miljoni eiro tiks pārskaitīti Finanšu izlīdzināšanas fondā citu pašvaldību atbalstam, tādējādi Rīgas pašvaldības funkciju īstenošanai paliek tikai 885,7 miljoni eiro. Pašvaldības izdevumi paredzēti 1 083,7 miljonu apjomā. Budžeta deficīts veido 111 miljonus eiro jeb 11,4% no budžeta ieņēmumiem. Tas tiks segts no iepriekšējo gadu uzkrājuma. Plānots, ka pēc visu izdevumu segšanas līdzekļu atlikums 2019. gada beigās būs ne mazāks kā 12,1 miljons eiro.