logo

Aktualitātes

Burovs: RD vadība maldina sabiedrību, cenzējot Īpašuma departamenta paskaidrojumus Valsts kontrolei

Pēc Oļega Burova domām, Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis un vadība kopumā sniedz publiskus komentārus par VK revīzijas rezultātiem pašvaldības Īpašuma departamentā, neizprotot to, kāda ir īpašuma pārvaldības sistēma pašvaldībā kopumā. Turklāt VK sagatavotie departamenta paskaidrojumi tikuši cenzēti, maldinot gan revidentus, gan sabiedrību.

“Īpašuma departamentam jau vairākus gadus ir uzticēta izglītības, kultūras, sporta, veselības, sociālās un drošības nozaru funkciju nodrošināšanai nepieciešamo īpašumu centralizēta apsaimniekošana un investīciju plānošana un ieguldīšana, kas nav nekas cits kā funkcijas centralizācija,” skaidro O.Burovs.

Savukārt mājokļa politika un pašvaldības dzīvojamais fonds ir citas institūcijas – Mājokļa un vides departamenta pārziņā.

Darbs Īpašuma departamentā ir augstā līmenī

O.Burovs atzīst, ka iepriekšējo desmit gadu laikā pašvaldībā pakāpeniski tika un tiek realizēta ugunsdzēsības automātikas sistēmu (UAS) izbūve. UAS sistēmas jau esot izbūvētas visās pirmsskolās, speciālajās skolās, internātu skolu ēkās, kā arī ēkās ar augstu kultūrvēsturisko vērtību. Šobrīd 75% no vispārizglītojošajām skolām ir aprīkoti ar UAS, vēl 6% aprīkoti daļēji, jo atjaunošanas darbi tiek izpildīti pa kārtām. Konsekventi turpinot šo darbu, nākamajos pāris gados darbs tiks paveikts 100%.

“Savukārt, runājot par dzīvojamo māju iegādi, jāatgādina, ka lēmumus par šo ēku pirkšanu pieņēma nevis Īpašuma departaments, bet Rīgas dome balsojot, turklāt mājokļu politiku pašvaldībā plāno un virza pavisam cita iestāde – Mājokļa un vides departaments, nevis Īpašuma. Arī pašvaldības dzīvojamo māju un atsevišķu dzīvokļu pārvaldīšana ir Mājokļa un vides departamenta pārziņā,” norāda O.Burovs.

No šī izriet, ka nesniedzot informāciju par šo faktu, Rīgas domes vadība ir maldinājusi gan VK, gan rezultātā arī visu sabiedrību.

“Izskatās, ka koalīcijai ļoti gribas “piekarināt visus suņus” Īpašuma departamentam, lai, izplatot maldinošu un nepilnīgu, bet dažreiz arī nepatiesu informāciju nomainītu departamenta profesionāļus pret sev pietuvinātiem cilvēkiem,” sacīja Burovs.

O.Burovs apgalvo, ka jau pašlaik tiekot izvērsts mobings attiecībā pret viņa bijušajiem kolēģiem, departamenta speciālistiem esot aizliegts paust viedokli publiski.

“Ikviena iestāde vienmēr var uzlabot savu darbību, un VK revīzijas palīdz saskatīt, kādos virzienos šie uzlabojumi nepieciešami. Arī Īpašuma departamentam noteikti ir iespējams vēl uzlabot gan īpašumu uzskaiti, gan apsekošanu, taču varu apliecināt, ka jau tagad šie procesi ir ļoti augstā līmenī,” pārliecināts ir O.Burovs.

• Ziņa sagatavota un pārpublicēta no Nacionālās informācijas aģentūras LETA