logo

Aktualitātes

Aptauja: rīdzinieki apmierināti ar plašo kultūras pasākumu klāstu

Noslēgusies ikgadējā aptauja par Rīgas iedzīvotāju apmierinātību ar pašvaldības paveiktajiem darbiem un pilsētā notiekošajiem procesiem. Šāda aptauja tiek veikta kopš 2007. gada. Pētījumā galvenokārt analizēta rīdzinieku attieksme kontekstā ar Rīgas attīstības programmā definētajiem ilgtermiņa mērķiem un līdz 2020. gadam sasniedzamajiem rādītājiem.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, vispozitīvāk no iedzīvotāju puses tiek vērtēti tādi pašvaldības darba aspekti kā kultūras pasākumu pieejamība un to norise Rīgā (88 %), Rīga kā vieta, kur dzīvot un strādāt (86 %), sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamība (85 %) un citi.

Lūdzot nosaukt trīs lietas, kas uzlabojušās Rīgā pēdējā gada laikā, 25,6 % respondentu minējuši satiksmes infrastruktūras uzlabošanos (norādot uz remontētajām ielām, gājējiem paredzēto infrastruktūru un sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamību), 24,7 % norādījuši, ka tā ir pilsētas labiekārtošana (bērnu laukumu ierīkošana, graustu nojaukšana un māju remonts, iekšpagalmu labiekārtošana un atpūtas vietu iekārtošana), kā trešo lietu 14 % respondentu minējuši vides jautājumu veiksmīgu risināšanu (parki, zaļās zonas, kā arī tīrība un sakoptība pilsētā).

Tāpat 2019. gadā (salīdzinot ar iepriekšējo, 2018. gadā veikto aptauju) paaugstinājies iedzīvotāju pozitīvais vērtējums par iespējām iesaistīties pulciņos, amatiermākslas kolektīvos bērniem (+ 3 %), personisko (un mājokļa) drošību (+ 2 %), dzeramā ūdens kvalitāti apkaimē (+ 2 %), uzņēmējdarbības aktivitāti apkaimē (+ 2 %), iespējām uzsākt un īstenot uzņēmējdarbību Rīgā (+1 %) un trokšņu līmeni apkaimē (+1 %).

Pilsētas iedzīvotājiem aptaujas ietvaros šogad tika lūgts arī paust viedokli par iespēju piedalīties lemšanas procesos par pilsētvides projektu atjaunošanu vai būvniecību, un lielākā daļa (77 %) to vērtē pozitīvi, ja tiktu sniegta balsošanas iespēja, un vairāk kā puse (59 %) aptaujāto pieļāva iespēju piedalīties šādā aktivitātē.

Aptaujas ietvaros analizēti kopumā 38 rādītāji un salīdzināti ar rezultātiem, kādi saskaņā ar Rīgas attīstības programmā noteikto būtu jāsasniedz 2020. gadā. Pēc iedzīvotāju aptaujas datiem trīs rādītāji ir sasnieguši vai jau pārsnieguši savas 2020. gadā plānotās vērtības, 35 rādītāji vēl nav sasniegti.

Rīgas iedzīvotāju aptauju organizēja Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. Tā norisinājās 2019. gada aprīlī. Aptauju, kurā tika aptaujāts 2171 respondents, veica pētījumu centrs SIA „SKDS”. Ar aptaujas pilno versiju iespējams iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Stratēģijas uzraudzības sistēmas mājaslapā: www.sus.lv sadaļā„Pētījumi”.

*Ziņa sagatavota un pārpublicēta pēc Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas sniegtās informācijas.