Gods kalpot Rīgai

Rezolūcija "Vērtību Rīga"

Ķēniņa Sālamana pamācība: Gudrība darīja sev namu un izcirta septiņus stabus.

Mūsu pilsēta Rīga stāv uz 7 vērtību stabiem:

1 PATIESĪBA
Pilsēta, kas balstās uz kristīgām vērtībām. Tā ir patiesība, kas atnes piedošanu, savstarpēju sapratni un sadarbību, cerību un brīvību. Mēs ticam, ka, balstoties uz patiesām, drošām vērtībām, var veidoties laimīgi, izglītoti, radoši, cieņas, atbildības un mīlestības pilni indivīdi, cilvēki ar augstiem morāles standartiem.
Sabiedrība, kurā tiek uzturētas un cienītas patiesas vērtības, tā rada nenovērtējami dārgu mantojumu. Tā iespējams sapņot un piepildīt lielus mērķus, atklāt savu patieso identitāti un dzīves aicinājumu.

2 MIERS
Pilsēta, kura nes mieru. Tas ir miers, kas sevī ietver prieku, pilnību, veselību, drošību, labklājību, sadarbību, atpūtu un harmoniju.

3 CIEŅA
Pilsēta, kas ciena cilvēku, kultūru, vēsturi un tradīcijas. Pilsēta, kas ceļ sapratnes tiltus starp visu tautību cilvēkiem.
Pilsēta, kurā vecāki mīl savus bērnus un bērni ciena savus vecākus.
Rīgai jābūt pilsētai ar stiprām ģimenēm paaudžu paaudzēs, kurās valda cieņas un mīlestības kultūra. Ģimeniskajām vērtībām un bērniem jābūt pilsētas un sabiedrības prioritātei.
Pilsēta, kurā pastāv cieņa un kultūra ikdienas attiecībās un profesionālajā sadarbībā.

4 MĪLESTĪBA
Pilsēta, kurā pastāv mīlestība ģimenē, darbā un sabiedrībā. Tā ir mīlestība, kas uzņemas atbildību, māca, atbalsta un novērtē.
Pilsēta, kurā caur sapratni un mīlestību attiecamies viens pret otru, kurā protam uzņemties atbildību, atbalstīt un pakalpot.
Pilsēta ar mīlestību, kas māca pacietību. Pilsēta, kurā mīt viesmīlība.

5 ATBILDĪBA
Pilsēta, kurā tiek pieņemti atbildīgi lēmumi.
Pilsēta, kas domā par nākamajām paaudzēm.
Pilsēta, kur dzīvo cilvēki, kas var un vēlas uzņemties iniciatīvu, lai paši ar atbildību veidotu savu pilsētu. Cilvēki ar vīziju, kas lepojas par Rīgu. Pilsēta bez parādiem. Pilsēta, kurā katrs ir kā uzticams un gudrs saimnieks. Pilsēta, kurā pastāv "goda vārds".

6 GUDRĪBA
Pilsēta, kurā mīt gudrība, zināšanas, padoms un atziņa. Pilsēta, kas vienmēr vēlas macīties un pilnveidoties. Pilsēta ar vīziju.
Pilsēta, kurā vadītāji ir gudrības pārvaldnieki ar pazemīgām sirdīm.

7 TAISNĪGUMS
Pilsēta, kur likumi ir taisnīgi un kalpo tiesiskumam.
Pilsēta, kurā pilda dotos solījumus.
Pilsēta, kur dzīvo cilvēki ar skaidrām sirdīm.
Mēs ticam, ka šādi veidots nams var būt stabils, turpināt attīstīties, pastāvēt ilglaicīgi un būt par svētību daudzām nākamajām paaudzēm, citām pilsētām un nācijām. Vērtības ir pamats ekonomiskajam uzplaukumam, radošām iedvesmām, ticībai un cerībai iedzīvotāju vidū, sadarbībai savā starpā, vienotībai un mīlestībai uz tuvāko.
Mēs ticam, ka Rīga kļūs par ekonomikas izaugsmes un mākslas centru, kura iedvesmo citas pilsētas un nācijas!
Mēs ticam, ka Rīga kļūst par labo piemēru Latvijā un visā Eiropā.

Gods kalpot Rīgai!

Apstiprināta partijas Gods kalpot Rīgai! dibināšanas sapulcē 2012.gada 17.martā