Gods kalpot Rīgai

Rezolūcija "Rīgas kultūrkapitāls"

Rīgas lepnums ir tās cilvēki, kuri pagātnē gādāja, šodien veido un nākotnē radīs vien skaistajai un turīgajai Rīgai raksturīgo, neatkārtojamo un cilvēkiem pievilcīgo gaisotni. Vecrīgai, darbīgajam centram un plaši apdzīvotajām apkaimēm – visiem vienāda vērtība un taisnīgs atbalsts.

Rīga ir iemīļojama, atminama, pētāma un attīstāma. Tā glabā cilvēku likteņus, tā novērtē viņu darbu un vēlas radoši un pilnvērtīgi attīstīties nākotnē.

Kultūra, māksla, izglītība, sports ir tie, kas veido pilsētnieku ikdienas dzīves kvalitāti, tāpēc būtiski ir veicināt visu vecumu un visu sociālo slāņu iedzīvotāju iesaisti publiskās dzīves telpas uzlabošanā, pilnveidošanā, balstoties uz zināšanām, līdzdarbību un līdzatbildību. Tas palīdzēs veidot patiesi ieinteresētu izpratni par kultūras mantojuma saglabāšanu un jaunu vērtību radīšanu, kā arī garantēs drošu, nākotnes paaudzēm saglabājamu Rīgas kultūrkapitālu.

Līdzīgi kā Krišjānis Barons nenogurstošā darbā Latvijai dāvāja Dainu skapi, veidosim Rīgas Ideju krātuvi. Dainu skapis glabā tautas tikuma un gara vērtības, kas tajā sakārtotas vienkāršā un saprotamā veidā, labskanīgā un noskaņām bagātā latviešu valodā. Ideju krātuvē katrs varēs aktīvi piedāvāt un ierosināt, pēc tam arī īstenot tādas lietas, kas palīdzēs pilsētas dzīvi vērst labāku, gudrāku, gaišāku un dinamiskāku.

Kultūra ir tā, kas nodrošina ekonomisko, sociālo un radošo izaugsmi, tā attīsta katra pilsētnieka vēlmi dzīvot tikai šajā pilsētā, savā Rīgā. Tāpēc nāciet ar savām idejām, nāciet ar savu radošu darbu, lai ikviena Rīgas daļa gan centrā, gan apkaimēs kļūtu par mūsu ikdienas garīgo balstu. Ar skolām, kultūras centriem, muzejiem, izstāžu un sporta zālēm, brīnišķīgi sakārtotām ielām, pašu veidotiem un koptiem dārziem un parkiem, skvēriem un laukumiem: Bolderājā, Juglā, Ķengaragā, Purvciemā, Vecmīlgrāvī, Ziepniekkalnā un citur. Visur!

Pamatu pamats rīdzinieku dzīvē ir garīgās un ģimenes vērtības, kas sakņojas latviešu tautas tradicionālajās vērtībās, latviešu valodā un tās kultūrā, vienlaikus cienot citas valodas un citu tautu kultūru. Mēs zinām kā sabiedrību saliedēt, nevis šķelt. Kopā radīsim tādu pilsētas vidi, kurā pašiem ir ērti, droši un patīkami dzīvot un kurā vienmēr mīļi gaidīti ir ciemiņi.

Rīga ir un būs iespēju pilsēta, kura mācās un kura daudzu tautību pilsētniekiem spēj dot atbilstošu dzīves kvalitāti. Rīgas radošais gars spēs radīt tādu gaisotni, lai katra cilvēka ikdienas nopietnais darbs tiktu atalgots atbilstoši viņa interesēm un ieguldījumam. Lai ikviens justos piederīgs, lai rīdzinieks būtu aktīvs un laimīgs savā Rīgā, kurā viņš rada jaunas vērtības un līdz ar to palīdz ikvienam.

Īpaši svarīgi, lai jaunieši kļūtu par aktīviem savas pilsētas līdzveidotājiem un radošuma patriotiem visdažādākajās izpausmēs. Patiesi atbalstot viņu ieinteresētību, pamatotās vēlmes un gribu izglītoties, strādāt un attīstīt pilsētu, Rīga kļūs par jaunības degsmes un pārsteigumu pilsētu, kurā tiek gādāts par ikvienu.

Radoši attīstot Rīgu, mēs attīstām Latviju un pilsēta kļūs ne tikai par Ideju krātuvi, bet arī par visas valsts Ideju ģenerētāju. Rīga var tapt par visu Baltijas valstu kultūras centru.

Kultūras daudzveidība, visu līmeņu izglītība un cilvēku radošais gars ir tas, kas palīdz jau šodien un nodrošinās arī nākotnē Rīgas izcilību un turību.

Gods kalpot Rīgai!

Apstiprināta partijas Gods kalpot Rīgai! dibināšanas sapulcē 2012.gada 17.martā