Gods kalpot Rīgai

Rezolūcija par Obligāto veselības apdrošināšanu

Izvērtējot Veselības ministrijas sagatavotās Obligātās veselības apdrošināšanas reformas tiesisko pamatojumu un paredzamo ietekmi uz sabiedrības veselību, partijas „Gods kalpot Rīgai” sociālo jautājumu darba grupa norāda uz šīs ieceres prognozējamām negatīvajām sekām gan Rīgas, gan visas valsts mērogā , kā arī tās neatbilstību Latvijas un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem.

VM izstrādātās Obligātās veselības apdrošināšanas koncepcijas īstenošanas rezultātā veselības aprūpes pakalpojumu apjoms tiks būtiski samazināts vairākām iedzīvotāju grupām, no kurām lielākā daļa ir sociāli mazaizsargāti iedzīvotāji:

 •  personas pirmspensijas vecumā no 51 līdz 61 gadiem;
 •  ilgstošie bezdarbnieki – sociālās palīdzības saņēmēji, kuru Rīgā ir vairāk par 3500 cilvēku;
 •  daļa trūcīgo ģimeņu, kuri saņem sociālo palīdzību;
 •  personas ar garīgās veselības problēmām, kuras nav atzītas par invalīdiem un kuras jau šobrīd valsts tikai apārstē;
 •  daudzbērnu ģimenes, kuru bērni ir vecāki par pirmsskolas vecumu;
 •  audžuģimeņu vecāki, kuriem jau šobrīd valsts sniedz niecīgu atbalstu – tikai 80 latus mēnesī;
 •  nestrādājošās grūtnieces;
 •  bijušie ieslodzītie un bezpajumtnieki.

Ir jāatceras, ka visi cilvēki dala vienu publisko telpu. Tas nozīmē, ka tuvākajā laikā pēc koncepcijas īstenošanas uzsākšanas būtiski palielināsies infekcijas slimību izplatības draudi, ko izjutīs ikkatrs Latvijas iedzīvotājs, neatkarīgi no veselības apdrošinātās personas statusa.

Partija  „Gods kalpot Rīgai” uzskata, ka veidot Obligātās veselības apdrošināšanas reformu uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa bāzes pie jau pieņemta lēmuma par tā kopējās likmes samazināšanu 3 gadu laikā no 25% uz 20% ir kļūda, kas neizbēgami novedīs pie

 •  kopējā veselības aprūpes līdzekļu apjoma samazināšanās,
 •  130-170 tūkst. iedzīvotāju izslēgšanas no veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju skaita,
 •  sociālās palīdzības izdevumu palielināšanās pašvaldību budžetos.

Ieplānotā Obligātās veselības apdrošināšanas  reforma ir pretrunā  Latvijas Republikas Satversmes 111.pantam, Vispārējās cilvēka tiesību deklarācijas 25. pantam, Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām  12.pantam un Eiropas Sociālās hartas  11. un 13. pantiem. 

Partijas „Gods kalpot Rīgai” aicina Veselības ministri Ingrīdu Circeni pievērsties iedzīvotāju veselības aprūpes kvalitātes un medicīnisko pakalpojumu pieejamības nodrošināšanas darbam, atstājot nodokļu politikas jautājumus Finanšu ministrijas speciālistu ziņā.

Ja reformas projekts stāsies spēkā pretēji Rīgas un Latvijas iedzīvotāju interesēm un konstitucionālajām tiesībām, saglabājot iepriekš minētos trūkumus un pretrunas ar Latvijas Republikas Satversmi un Starptautiskām tiesību normām, partija „Gods kalpot Rīgai” noteiktajā kārtībā apstrīdēs pieņemtos likumus.

Gods kalpot Rīgai!

Apstiprināta partijas Gods kalpot Rīgai! valdes sēdē 2012.gada 17.oktobrī