Gods kalpot Rīgai

Rezolūcija "Nākotnes Rīga"

Rīgas virzītājspējs ir tās jaunieši. Skolēni, studenti un arī visi tie, kuri jūtas jauni, kuri nedzīvo stereotipu iespaidā, nebaidās no izaicinājumiem, kuri tic lieliem sapņiem un izvēlas drosmīgus, radošus ceļus, kā tos sasniegt.

Mūsu uzdevums ir veidot Rīgu par mūsdienīgu, dinamisku un jauniešiem atvērtu pilsētu. Par vietu, kurai jaunieši jūtas piederīgi, uzklausīti un novērtēti. Pilsētu, kurā jūtams moderno tehnoloģiju un jaunlaiku kultūras pieskāriens, pasaules pilsētas elpa, kurā ikviens var smelties iedvesmu savu mērķu īstenošanai.

Nākotnes Rīgu veido paši jaunieši. Tā ir vīzija par Rīgas nākotni, par sadarbību un kopīgu darbu pilsētas attīstībai un izaugsmei.

Nākotnes Rīgu raksturo vārdi:

 •  metropole
 •  iespējas
 •  21.gadsimts
 •  modernās tehnoloģijas
 •  atvērtība
 •  mūsdienīga, radoša domāšana
 •  darbs un pieredzes apmaiņa
 •  personības
 •  brīvība
 •  uzdrīkstēšanās

Mēs:

 •  esam atvērti jaunām, radošām idejām Rīgas pilsētas pozitīvai attīstībai un izaugsmei,
 •  ticam jauniešu spēju potenciālam un vīzijām,
 •  saredzam jauniešos sadarbības partnerus un komandas biedrus,
 •  jaunību uztveram kā priekšrocību nevis trūkumu,
 •  jau šobrīd Rīgā realizējam dažādus moderno tehnoloģiju projektus, lai veicinātu pilsētas konkurētspēju un veidotu Rīgu par mūsdienīgu un inovācijām draudzīgu vidi gan darbam, gan atpūtai,
 •  tiekamies ar jauniešiem, runājam par viņiem aktuāliem jautājumiem, atbildam uz kritiku, rosinām diskusijas, meklējam iespējas, kā jauniešu idejas un ierosinājumus iespējams realizēt praksē,
 •  domājot par nākotni, strādājam pie mūsdienīgas, drošas un sakārtotas vides veidošanas mācībām un brīvā laika pavadīšanai visiem bērniem un jauniešiem Rīgā,
 •  atbalstām bērnu un jauniešu sporta nozares attīstību,
 •  atbalstām daudzpusīgu un visiem rīdziniekiem pieejamu interešu izglītību.

Mūsu mērķis ir izveidot Rīgu par:

 •  pilsētu, kurā katrs jaunietis jūtas saprasts, gaidīts, cienīts un uzklausīts,
 •  pilsētu, kurā brīvi pieejamas 21. gadsimta tehnoloģijas, kurā nepastāv cenzūra un ierobežojumi,
 •  pilsētu, ar kuru lepoties gan svētkos, gan ikdienā,
 •  pilsētu, kurā realizēt savus vispārdrošākos mērķus un piepildīt sapņus,
 •  pilsētu, ar kuru saistīt savu nākotni, kurā gribas dzīvot, satikties ar draugiem, veidot ģimeni, kurā ikviens var justies drošs un aizsargāts,
 •  pilsētu, kurā jaunieši vēlas un var būt sociāli aktīvi, piedalīties sabiedriskās domas veidošanā, iesaistīties politisko un pilsētas saimniecisko jautājumu risināšanā.

Mūsu mērķi ir īstenojami, jo:

 •  ļausim rīkoties pašiem jauniešiem, sniedzot viņiem atbalstu,
 •  mēs iesaistīsim darbā visu nacionalitāšu un sociālo grupu pārstāvjus,
 •  mēs mazināsim birokrātiskos šķēršļus, iesaistīsimies un līdzdarbosimies,
 •  uzskatām, ka tieši jauni cilvēki ir pilsētas izaugsmes un veiksmes atslēga.

Gods kalpot Rīgai!

Apstiprināta partijas Gods kalpot Rīgai! dibināšanas sapulcē 2012.gada 17.martā