Gods kalpot Rīgai

Rezolūcija "Ekonomiskās attīstības vīzija"

Piederības sajūta pilsētai nerodas no skaisti noslīpētiem reklāmas saukļiem. Tā veidojas no pilsētas attieksmes pret katru tās iedzīvotāju individuāli, pret viņa ģimeni, apkārtējo vidi, cilvēku ikdienas vajadzībām un iekšējām izjūtām.

Ir svarīgi, lai savā ikdienas gājumā mēs spētu identificēt sevi ar pilsētu, kurā dzīvojam, lai pilsēta kalpotu tās iedzīvotājiem, nevis otrādi, lai tā sadzirdētu iedzīvotāju vajadzības, būtu atvērta dialogam un sadarbībai, lai pilsēta pastāvētu aktīvā mijiedarbībā ar tās iedzīvotājiem.

To raksturo vārdi:

 •  ambīcijas
 •  līderisms
 •  pragmatisms
 •  atvērtība
 •  labklājība

Mēs:

 •  Rīgu zinām, izprotam tās vajadzības un iespējas,
 •  mīlam Rīgu, rūpējamies par labklājību un drošību tajā,
 •  daudz strādājam un turpināsim to darīt,
 •  esam daudz sasnieguši, bet vēl daudz ir darāmā,
 •  neko negaidīsim, bet aktīvi iesim un uzrunāsim,
 •  būsim vienota komanda, meklēsim dialogu ar katru rīdzinieku,
 •  būsim ambiciozi un aktīvi Rīgas iedzīvotāju interešu aizstāvībai,
 •  lepojamies ar paveikto un esam pārliecināti, ka mūsu komanda var realizēt vispārdrošākos plānus.

Mūsu mērķis ir izveidot Rīgu par:

 •  vietējā biznesa izaugsmes centru,
 •  draudzīgāko pilsētu ģimenēm ar bērniem,
 •  vienu no ekoloģiski zaļākajām pilsētām Eiropā,
 •  vietu, kas nākotnē motivētu iedzīvotājus nepamest Latviju, ar savu darbu un entuziasmu celt nevis svešas, bet savas valsts labklājību,
 •  pilsētu, kurā ir viens no zemākajiem bezdarba līmeņiem Eiropas Savienībā,
 •  pievilcīgu vietu ārvalstu investīcijām,
 •  starptautisko konferenču organizēšanas centru,
 •  vienu no pieprasītākajiem tūristu galamērķiem,
 •  starptautisko uzņēmumu pārstāvniecības centru Baltijas valstīs.

Mēs raugāmies uz Rīgu kā Latvijas ekonomiskās attīstības dzinējspēku - pilsētu, kas pozitīvi ietekmē valsts ekonomiku. Tomēr uzskatām, ka pilsētas mērķu sasniegšanā nozīmīgs ir arī valsts atbalsts.

Mēs vēlamies, lai Rīga ir pievilcīga gan tās iedzīvotājiem, kas šeit strādā un dzīvo, gan uzņēmējiem, kas šeit investē resursus un rada darba vietas, kā arī tūristiem, kas šeit atbrauc, lai atpūstos un labi pavadītu laiku.

Lai cik gadsimtus Rīga tiek būvēta, tā nekad nebūšot gatava, vēsta tautas teika. Mēs ar savu ikdienas darbu arī turpmāk centīsimies padarīt to arvien pievilcīgāku saviem līdzcilvēkiem un viesiem.

Gods kalpot Rīgai!

Apstiprināta partijas Gods kalpot Rīgai! dibināšanas sapulcē 2012.gada 17.martā