Gods kalpot Rīgai

Manifests

Pārtikušas un attīstītas valsts pamats ir sakopta, droša un stipra pilsēta, kas sākas ikvienā no mums. Ar vēsturi, ko godājam, mērķiem, idejām, kas mūs spārno un iedvesmo, ar tradīcijām, mūsu darbiem un iecerēm. Un pilsēta aug līdz ar mums.

Pagājušajā gadā Rīga svinēja 810 gadu jubileju. Cauri gadsimtiem tā veidojusies par nozīmīgu Ziemeļeiropas tirdzniecības, tranzīta un kultūras centru. Vēsturiski mūsu pilsētu iekārojuši daudzi. Tā gluži kā magnēts pievilkusi ne vienu vien pasaules lielvaru, tomēr agrāk vai vēlāk Rīga vienmēr ir atgriezusies rīdzinieku rokās un gādībā.

Rīga allaž vienojusi talantīgus cilvēkus, izcilas personības, entuziastus, kuri ar savu darbu un personīgo piemēru spodrinājuši pilsētas vārdu un nesuši to tālu pasaulē. Nemainīgi Rīgas lielākā bagātība un fundaments ir tās iedzīvotāji - rīdzinieki. Savas pilsētas patrioti, kuri mīl Rīgu, kuri darbos un domās gatavi būt par daļu no savas pilsētas tagadnes un nākotnes.

Šobrīd Rīgā dzīvo un strādā aptuveni puse Latvijas iedzīvotāju. Šeit ik gadu pasaulē nāk vairāk kā trešdaļa no visā Latvijā dzimušajiem mazuļiem – cilvēkiem, kuri nākotnē gādās par savu pilsētu, par savu valsti. Tāpēc Rīgas nākotnes vīziju nevar skatīt atšķirti no valsts politiskās perspektīvas. Pagaidām gan lielās, valstiski svarīgās politikas kontekstā tieši cilvēks paliek par lieko, nesadzirdēto. Lielajai politikai jau grūti visus uzklausīt, tā sarunājas vairāk ar sevi, izteiktu skaitļos un diagrammās.

Tāpēc mēs esam pārliecināti, ka politikai vispirms būtu jāsākas lokālā līmenī. Tuvāk iedzīvotājam, viņa vēlmēm un vajadzībām. Politikai jākalpo indivīdam, nevis otrādi. Tautas priekšstāvjiem jāzina, kā cilvēki dzīvo, kas viņus satrauc, kas patīk, kas nepatīk. Jāstrādā tā, lai iedzīvotāji uzticētos savai pilsētai, tās pārvaldībai, nešaubītos, ka par viņiem rūpēsies, pasargās grūtos brīžos, viņus dzirdēs un viņiem palīdzēs.

Šobrīd, apvienojot entuziasmu, zināšanas, pieredzi, ir iespējams radīt jaunu, līdz šim nebijušu lokālu politiskās līdzdalības formu - organizāciju, kas vienotu īstenus Rīgas patriotus un pilsētas atbalstītājus godprātīgam darbam savas pilsētas un rīdzinieku labā. Mums ir svarīgi, lai Rīga nostiprinātu savas pozīcijas kā sakārtota, uz kristīgām vērtībām balstīta, ekonomiski plaukstoša sabiedrības metropole, kurā cilvēki dzīvo drošībā, mierā un saticībā.

Rīgai jākļūst par vietu, kur augt stiprām ģimenēm, kur varam dzīvot saskaņā ar sevi, saviem ideāliem, sapņot lielus sapņus un tos piepildīt, atklāt savu identitāti un dzīves aicinājumus, būt laimīgiem.

Es atbalstu šādas organizācijas veidošanu, jo uzskatu, ka rīdzinieku interešu aizstāvībai nepieciešama sava tieša pārstāvniecība valsts un pašvaldības politiskajos procesos. Strādājot savai pilsētai, varam dot pozitīvu pienesumu arī Latvijas labklājības izaugsmei.