Gods kalpot Rīgai

Biedru nauda un ziedojumi

Jums ir iespēja nomaksāt partijas biedra naudu vai arī atbalstīt partiju „Gods kalpot Rīgai” ar ziedojumu, kas tiks ieguldīts politiskās partijas darbības nodrošināšanā, partijas izvirzīto mērķu un programmas īstenošanā!
 

Biedra nauda

 
Partijas Gods kalpot Rīgai valde 2014.gada 15.janvārī pieņēma lēmumu, ka partijas biedri maksā biedru naudu ne mazāku kā 2 eiro (EUR) mēnesī un ne vairāk, kā nosaka „Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteiktais ierobežojums.
 
Taču biedri var izvēlēties maksāt arī tādu biedra naudas summu, kas atbilst viņu finansiālajām iespējām.
 
Iemaksājot biedra naudu, jānorāda maksājuma uzdevums “Biedra nauda”. Ja partijas biedri vēlas iemaksāt biedra naudu par vairāk nekā vienu mēnesi, maksājuma uzdevumā jānorāda arī laika periods, par kādu tiek maksāta biedra nauda, piemēram, “Biedra nauda par 2014.gadu”.
 
 
Mūsu rekvizīti:
 
Partija Gods kalpot Rīgai
Reģistrācijas Nr. 40008193917
Juridiskā adrese: Katrīnas iela 5 -20; Rīga; LV-1045
Biedra naudu varat iemaksāt banku filiālēs vai internetbankā:
 
AS Swedbank
Konts: LV90HABA0551033324105               
Kods: HABALV22
 
 
Nordea Bank Finland Plc
Konts: LV60NDEA0000083644027
Kods: NDEALV2X
 
 

Ziedojumi

 
Pirms veicat ziedojumu politiskajai partijai vai politisko partiju apvienībai, ir svarīgi zināt sekojošas lietas:
 1. Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā ir noteikts, ka partijai ziedot ir tiesīgas:
  • tikai fiziskas personas;
  • Latvijas Republikas pilsoņi vai personas, kurām ir tiesības saņemt Latvijas Republikas nepilsoņa pasi;
  • personas, kurām tiesas ceļā nav piemērots aizliegums piedalīties Saeimas, Eiropas Parlamenta vai pašvaldību vēlēšanās.
 2. Partijām ziedot nav tiesīgi:
  • citu valstu pilsoņi;
  • personas, kurām piemērots aizliegums kandidēt Saeimas, EP vai pašvaldību vēlēšanās (izņemot personas, kas ir reabilitētas vai kurām sodāmība ir atcelta vai dzēsta).
 3. Lūdzu, pievērsiet uzmanību, ka Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā ir noteikti šādi partiju finansēšanas ierobežojumi:
  • fiziska persona var ziedot līdzekļus no saviem ienākumiem, kas gūti tajā pašā kalendārajā gadā vai iepriekšējos divos kalendārajos gados;
  • fiziska persona vienai politiskajai organizācijai (partijai) gada laikā var ziedot summu, kas nepārsniedz 100 minimālās mēnešalgas (šobrīd minimālā mēnešalga Latvijā ir noteikta 200 latu apmērā);
  • ziedojumiem nav atļauts izmantot citu personu dāvinājumus un aizdevumus.
 4. Lūdzu, ņemt vērā:
  • partijas aizliegts finansēt ar trešo personu starpniecību;
  • aizliegti anonīmi ziedojumi;
  • nav atļauti juridisko personu ziedojumi.
Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā ir noteikts, ka ziedojuma informācijā ir jābūt norādītam vārdam un uzvārdam, personas kodam un deklarētajai dzīvesvietas adresei.
Ja izmantojat internetbanku, iespējams, vārds, uzvārds un personas kods tiek ierakstīti automātiski, tādēļ dzīvesvietu varat ierakstīt kā papildinājumu maksājuma uzdevumā.
 
Ziedotāja vārds un uzvārds, kā arī ziedojuma summa tiks publicēti KNAB mājas lapā. Šīs ziņas atbilstoši likumam tiek publicētas, saglabātas un ir brīvi pieejamas.
 
Mūsu rekvizīti:
 
Partija Gods kalpot Rīgai
Reģistrācijas Nr. 40008193917
Juridiskā adrese: Katrīnas iela 5 -20; Rīga; LV-1045
 
Ziedojumus varat iemaksāt banku filiālēs vai internetbankā:
 
AS Swedbank
Konts: LV90HABA0551033324105
Kods: HABALV22
 
Nordea Bank Finland Plc
Konts: LV60NDEA0000083644027
Kods: NDEALV2X
 
Ziedotāja vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvietas adrese
Ziedojuma saņēmējs: partija Gods kalpot Rīgai
Reģistrācijas Nr. 40008193917
Iemaksas mērķis: Ziedojums
 

Mēs būsim pateicīgi par jūsu atbalstu!